014- הדף מי בזוהר הסולם – ויקהל – ע-עב למתקדמים I תגיות:...

014- הדף מי בזוהר הסולם – ויקהל – ע-עב למתקדמים I תגיות: סוֹד סֵפֶר הַהיותּוֹרָה, סוד מספר העליות לתורה בימי חול, ראשי חודשים, חגים ושבתות

שיעור שמע
mp3 להורדה

 

וַיַּקְהֵל  ע- עב

רטז) כיוון שהתחברו יחד, צריך האדם לכלול בשמחה ההוא את עם הקדוש, ולומר, ישמחו במלכותך שומרי שבת

סוֹד סֵפֶר הַתּוֹרָה [רזא דספר תורה]

עם הוצאת ספר תורה אין לדבר אפילו בדברי תורה.

התיבה אליה עולים כדי לקרא בתורה היא מעין כסא הכבוד, אשר בו שש מעלות, והוצאת ספר היא מעין מעמד הר סיני המחייב את העם לסדר ולהכין עצמו ולכוון הלב. לקבל את התורה ביראת הרוממות.

מסביר כאן מדוע ספר התורה אינו כתוב עם הסודות שבו, דהיינו הפיסוק הטעמים והתגים שבו, סודות שנמסרו למשה בסיני, ואנו כותבים ספר תורה נקי מכל אלו הסימנים. תורה שבכתב היא צד הזכר המשפיע, וזו שבעל פה היא צד הנקבה, ועלינו לחברם כמו בזיווג, בו נצרכת צניעות וקדושה, אף כאן ראוי שהתורה שבכתב תישאר במצב ניסתר.

בשבת עולים לתורה שבעה אנשים, בכיפור שישה, ביום טוב חמישה, בראש חודש ארבעה, ובמהלך השבוע שלשה. הכל על פי התורה שבכתב, בחינת הזכר.

 

 

ריז) סוד ספר התורה ביום הזה. כמ"ש: ויקראו בספר בתורת האלקים מפורש, ושֹוֹם שֶכל ויבינו במקרא. שהסוד של הפסק הטעמים והמסורת וכל אלו הדיוקים, וסודות עליונים, הכול נמסר למשה מסיני. אם התורה נמסרה למשה בכל אלו הדיוקים, למה ספר תורה, שהוא בכל הקדושות האלו, חסר מכל אלו התיקונים והסודות שנמסרו למשה בתורה?

ריח) אלא כשהכיסא הקדוש, המלכות, מתעטר ונכלל בתושב"כ, ת"ת, אז כל אלו הצורות וכל אלו טעמים ומסורות, כולם נכנסים גנוזים ונרשמים בתוך כיסא הקדוש מהת"ת. ואלו הצורות שהכניס תושב"כ, ת"ת, בתשבע"פ, המלכות, היא מתעברת מהם, כאישה המתעברת מזכר. ונשארו אותיות עליונות שבתושב"כ לבדן בקדושתן בלי שום צורה. ולהראות בבית הכנסת, כי הכיסא, המלכות, מתברכת ומתעטרת מתושב"כ ובמלכות הכניס כל אלו הצורות הטעמים והמסורות, והיא מתקדשת ממנו. וצריך להראות באותיות לבדן כראוי התורה שבכתב היא בחינת הזכר המשפיע, והתורה שבעל פה היא המלכות. מלמד שאין הטעמים והתגים כתובים בתורה שבכתב, בה האותיות חייבות להיות נקיות מפני שזו בחינת הזכר שצריך להזריע בנקיות, כך התורה שבכתב מזריעה לתורה שבעל פה. כאשר אדם מביא דבר חדש לכאורה בתורה, עליו להביא את המקור עליו הוא מסתמך, אחרת דבריו וידיעתו מעורערים ואינם מתקבלים.

ריט) ואז מתקדש הכול בקדושה העליונה כראוי. כש"כ ביום שבת. ביום הזה צריכים לעלות לתורה שבעה אנשים כנגד שבעה קולות, חג"ת נהי"מ דז"א, שהם סוד התורה, ז"א. ובזמנים ובמועדים צריכים לעלות חמישה אנשים בתוך סוד הזה. כי עיקרם של שבע ספירות חמש, חג"ת נ"ה, ויסוד הוא כולל שלהם מצד המשפיע, והמלכות כוללת אותם מצד המקבל, וביוה"כ שישה אנשים בתוך סוד העליון הזה, חג"ת נה"י דז"א. כבוד התורה בא לידי ביטוי במספר האושפיזין, האורחים שעולים לעלות ולקרא בתורה, ובשבת לפחות שבעה עולים להראות חשיבות היום.

רכ) חמישה של מועדים הם חמש מדרגות חג"ת נ"ה, למטה ממדרגת אור הראשון, שהיא בינה וג"ר, אלא למטה בז"א, והם סוד התורה, כי ז"א נקרא תורה. שישה דיוה"כ, הם ו"ק, שמחשבים גם את הכולל שלהם, יסוד. ואין כאן תוספת על ה"ס העיקריות. שבעה של יום השבת, הם שבעה קולות, שמחשבים גם את הכולל השני, מלכות. והכול מרמזים על ספירות ז"א.

רכא) על שלושה שבימות החול, הרומזים על חג"ת דז"א, בר"ח התווסף אחד כנגד המלכות, משום שהשמש, ז"א, מאיר בזמן ההוא ללבנה, מלכות. וזה המוסף שבר"ח, נגד התוספת האמורה. בספר תורה צריך להישמע רק קול ודיבור אחד.

רכב) הסידור שעם הקדוש צריך לסדר ביום הזה, ובשאר ימים שיש קריאת ספר תורה, הוא שצריכים לסדר ולתקן תיקון בכיסא אחד, הנקרא תיבה. כיסא צריך להיות בשש מדרגות חג"ת נה"י דמלכות, לעלות עליהם ולא יותר. שכתוב: ושש מעלות לכיסא, המלכות. ומדרגה אחת למעלה, כנגד החכמה שבה, היא התיבה, לשים עליה ספר התורה ולהראות אותה לכל. כי התיבה, חכמה דמלכות, נותנת ראייה לספר התורה, ז"א. שאין ראייה אלא במלכות שהמלכות מושכת חוכמה, היא בחינת הראיה, וכאן נחשבת המלכות ראיה.

רכג) כשעולה שָם ספר התורה, אז צריכים כל העם לסדר את עצמם למטה, באימה וביראה ברְתֵת ובזיע, ולכוון את ליבם, כמו שהיו עומדים עתה על הר סיני לקבל התורה, ויהיו מקשיבים ויטו אוזניהם. ואין רשות לעם לפתוח פיהם אפילו בדברי תורה, וכש"כ בדברים אחרים. אלא כולם באימה, כמי שאין לו פה. כמ"ש: וכְפִתחוֹ עמדו כל העם. וכתוב: וְאָזְנֵי כָּל הָעָם אַל סֵפֶר הַתּוֹרָה.

סוד מספר העליות לתורה:

כל העליות לתורה באים לבטא את ספירת  ז"א, ומספר העליות  לתורה  תלויות בהתאם למצבו / גודלו של ז"א  החל ממצב קטנותו – כמו בימי  החול – (כנגד חסד, גבורה ת"ת) שאז ישנם שלושה עולים לתורה ,  ועד למצב של גדלות ושלמות התפתחותו- בשבת- שאז ישנם שבעה עולים (כנגד חג"ת נהי"מ) . ויש את מצבי הביניים כמו בראשי חודשים והחגים שאז ישנם 4- 6 עולים לתורה)

יום שבת–  שבעה עולים לתורה – כנגד חג"ת נה"ימ של ז"א

יום הכיפורים– ששה עולים לתורה, כנגד 6 קצוות-  של ז"א- בגלל הכולל של ספירת היסוד. יום כיפור נקרא גם שת שבתון- כי היסוד מחליף בצימצום ב' את המלכות. יסוד הוא מקום הזווג, והמלכות היא נסתרת- שהיא המקום הפנימי כמו שבת

חגים/ ימים טובים–  חמשה עולים  לתורה. – מדרגת נשמה- אין את מדרגת המלכות שמושכת את החוכמה= יש חג"ת נ"ה (חסד, גבורה, תת"ת, נצח הוד) אבל אין את היסוד שהוא הכולל- מצד הזכר ואין הכולל מצד הנקבה של המלכות שהם יסוד ומלכות, ולכן עולים רק חמישה .

ראש חודש-  ארבעה עולים לתורה. מה התוספת לעומת יום חול? המוסף, שזו השמש שהוא ז"א שמאיר ללבנה, ולכן יש  עולה אחד נוסף (לעומת יום חול)

ימי חול- יש רק שלושה עולים. כי עיקר הז"א הוא החג"ת (חסד גבורה ת"ת). ונה"ימ (נצח הוד יסוד ומלכות) נמסרו למלכות. והיות ועיקר הז"א הוא רק חג"ת, לכן עולים ביום חול רק שלושה.

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל ע-עב
1. אם התורה נמסרה למשה בכל הדיוקים למה אין התורה כתובה עם כל הסימנים והניקוד ושאר התיקונים?
2. מהי תורה שהיא שטוקית ומהי תורה שהיא אסופית?
3. כמה אנשים עולים לתורה בשבת, יום הכיפורים, יום טוב, ר"ח ושני וחמישי בימי החול? ומה הם מייצגים?
4. מה מציינת המסורת לקרוא את ספר התורה על התיבה? כמה מעלות צריכות להיות לתיבה זו ומדוע?
5. כיצד צריך להתנהג העם הנמצאים בבית הכנסת כאשר ספר תורה עולה להיכל?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב