015- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עג-עה למתקדמים I תגיות:...

015- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עג-עה למתקדמים I תגיות: סוֹד סֵפֶר הַתּוֹרָה

שיעור שמע
mp3 להורדה

 

וַיַּקְהֵל  עג- עה

סוֹד סֵפֶר הַתּוֹרָה

מעמד הוצאת ספר תורה קדוש, מעין מעמד הר סיני, ואין לדבר אפילו בדברי תורה. כפי שמחולקים פרשיות התורה כך גם נפשו של האדם.

רכד) כשמוציאים התורה בציבור לקרוא בו, נפתחים שערי השמיים של רחמים, ומעוררים את האהבה למעלה, וצריך האדם לומר כך.

רכה) ברוך שמו של ריבון העולם. ברוך כִתרך ומקומך כתר תורה, ומקומו מלא עולם . יהי רצונך עם עמך ישראל לעולם, שגאולת ימינך תראה לעמך בבית מקדשך גאולה מצד ימין בדרך חסדים ולא דינים משמאל, ולהשפיע לנו ממיטב אורך, ולקבל תפילותינו כעם אחד ברחמים. יהי רצון מלפניך שתאריך לנו חיים במסגרת בטוב, ושאני עבדך יהיה נפקד בין הצדיקים, לרחם עלי, ולשמור אותי ואת כל אשר לי, ואשר לעמך ישראל. אתה הוא הזָן את הכול ומפרנס את הכול. אתה הוא השולט על הכול. אתה הוא השולט על מלכים, והמלכות שלך הוא. אני עבד הקב"ה, שאני משתחווה לפניו ומלפני כבוד תורתו בכל עת ועת. לא על אדם אני בוטח, ולא על בני אלקים אני סומך, אלא על אלקים שבשמיים, שהוא אלקים אמת, ותורתו אמת, ונביאיו אמת, ומרבה לעשות חסד ואמת. בו אני בוטח, ולשמו הקדוש והנכבד אני אומר תשבחות. יהי רצון מלפניך, שתפתח ליבי בתורתך זה הדבר הגדול, ותיתן לי בנים זכרים  משפיעים עושי רצונך, ותמלא משאלות ליבי, ולב כל עמך ישראל, לטוב, לחיים, ולשלום, אמן.

רכו) ואסור לקרוא בספר התורה, אלא רק אחד לבד, וכולם מקשיבים ושותקים, כדי שישמעו דבריו מפיו, כאילו קיבלו אותה עתה מהר סיני. ומי שקורא בתורה, יהיה אחד עומד עליו, העולה לתורה, ושותק, שלא יישמע אלא רק דיבור אחד בלבד ולא שני דיבורים. לשון קודש צריך להיות קורא אחד, והוא אחד ולא שני דיבורים, ואם נמצאים שניים בספר תורה, הוא גירעון האמונה, וגירעון כבוד התורה נמצא בספר תורה. שצריכים רק קול אחד. וכן צריך להיות מתרגם אחד, שזה קליפה ומוח. כי המתרגם הוא בחינת קליפה, והקורא בלשון הקודש הוא מוח. ואין מוח בלי קליפה.

רכז) הכול שותקים ואחד קורא. כמ"ש: ידַבֵּר אֱלֹקִים אֶת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה. הוא למעלה בראש ההר, וכל העם למטה. כמ"ש: וְיִתְיַצְּבוּ בְּתַחְתִּית הָהָר. וכתוב: ומשה עלה אל האלקים. הרי שהיה קורא אחד, ועולה לתורה אחד, למעלה בראש ההר. וכל העם בתחתית ההר מקשיבים ושותקים. וכך צריך להיות בספר תורה.

רכח) הקורא בתורה צריך לשים ליבו ורצונו לאלו הדברים שקורא. כי הוא שליח אדונו בסדר דברים להשמיע לכל העם, שהרי הוא עומד כדמיון עליון, כמו הקב"ה במתן תורה. משום זה מי שעולה לקרוא בתורה, צריך לסדר הדברים תחילה בביתו. ואם לא סידר, לא יקרא בתורה. מאין לנו? מאותו דיבור של הקב"ה, מטרם שהשמיע התורה לעם הקדוש. כתוב: אז ראהּ ויספרהּ הכינהּ וגם חקרהּ. ואח"כ כתוב: וַיֹּאמֶר, לָאָדָם הֵן יִרְאַת אֲדֹנָי, הִיא חָכְמָה  וְסוּר מֵרָע בִּינָה. הרי שמטרם שהשמיע אותה לאדם, סידר כל דיבור בפני עצמו. וכך מחויב כל קורא בתורה לעשות.

רכט) אסור למי שקורא בתורה להפסיק פרשה או אפילו מילה אחת, אלא במקום שפסק משה הפרשה לעם הקדוש, יפסיק. ולא יפסיק דברי הפרשה של השבת הזו בפרשה של שבת אחרת. נוהגים לפי המסורת במקום בו נגמרת כל פרשה

רל) כי בשעה שהפסיקו חילקו הפרשיות, כל אחת ואחת התעטרה ועמדה לפני הקב"ה. כיוון שהשלימו להפסיק הפרשיות של כל השנה, התעטרו לפני הקב"ה ואמרו, אני משבת פלוני, אני משבת פלוני.

רלא) בשעה ההיא קרא הקב"ה ליופיאל הממונה העליון, ול-53 מרכבות הקדושות שתחת ידו, כנגד 53 פרשיות שבתורה, שהתמנו בשימוש לתורה. וכל מרכבה ומרכבה התמנתה. מרכבה זו, על פרשה פלונית שבשבת פלוני, ומרכבה פלונית, על פרשה פלונית שבשבת פלוני. וכל אחת ואחת משמשת אל התורה של השבת שלה, ואסור לנו לערב אלו באלו ולא להכניס מרכבה במרכבה אחרת אפילו כמלוא שׂערה, ואפילו במילה אחת, או אפילו באות אחת. אלא כל אחת ואחת, כמו שפסק אותם הקב"ה, כמו שהתעטרו לפניו. וכמו שהפקיד את המרכבות על הפרשיות האלו, כל אחת ואחת על המשמרת שלה.

רלב) וע"כ כשמתעטר פרשה זו, עולות המילים של הפרשה ההיא שנשלמה בציבור, ומקבלת אותן מרכבה ההיא הממונה על הפרשה ההיא, ומעלה אותן לפני הקב"ה. ואלו המילים ממש עומדות לפניו, ואומרות, אני פרשה פלונית שהשלימו אותי ציבור פלוני, כך וכך. כלומר, אם כהלכתה או שלא כהלכתה.

רלג) אם נשלמה הפרשה כראוי לה על פי המסורת ודקדקו בכל מילה, עולות מילים אלו ומתעטרות על כיסא הקדוש, המלכות, ומרכבה ההיא משמשת לפניה, כל מרכבה ומרכבה משמשת לפרשה של כל שבת ושבת, כל מרכבה לפרשה שלה. וכולן מתעטרות בתוך כיסא הקדוש, ועימהן הוא עולה להתייחד למעלה למעלה, לז"א. ונעשה, הפרשה והכיסא וז"א, כלל אחד. חובת קריאת הפרשה היא על הציבור ולא על היחיד. ועדיין צריך כל אחד להנפיש את הדברים ולנסות ולהעלותם בכוחו בכוונה גדולה

משום זה אשרי חלקו מי שמשלים הפרשה כל שבת ושבת כראוי, כמו שהפסיקו אותה למעלה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל עג-עה
1. מדוע לדעתך נפתחים שערי שמיים לרחמים כאשר מוציאים את ספר התורה לקרוא?
2. הסבר את הברכה הנאמרת בהוצאת ספר התורה (בריך שמיה דמארי עלמא)?
3. מדוע צריך לקרוא רק אחד בספה"ת?
4. הראה בעזרת פס' כיצד הוצאת ספה"ת דומה למעמד הר סיני?
5. מהיכן אנו לומדים שצריכה להיות הכנה לקריאה בתורה?
6. מה קורה עם הפרשה ועם מילותיה לאחר קריאתה וכיצד זה מוכיח לנו שצריך לשמור על כל פרשה במקומה בלי לשנות או להעביר מילה ואף לא אות מפרשה לפרשה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב