029- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – פח-צ השקפה I תגיות:...

029- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – פח-צ השקפה I תגיות: מוצאי שבת, הציפורניים

שיעור שמע
mp3 להורדה

וַ

יַּקְהֵל  פח- צ

הציפורניים

נקודת המסך המפרידה היא גם נקודת החיבור, וכך היה אדם הראשון לבוש בבחינה שנק' ציפורן שהיא מקום ההפרדה אשר בקדושה באה ממנה הארה ובטומאה היא מקום האחיזה לס"א.

כשמסתכלים בהבדלה על האור דרך הציפורניים בכפיפת האצבעות, אנו מבקשים למשוך מאור השבת אותו מבטא הנר, לנקודה הפנימית כשאנו יודעים שישנה פרסה מבדילה בין כלי שבת לכלי יום חול.

לבושים הראשונים, שאדם התלבש בו תחילה בגן עדן, נקראים לבושי ציפורן, מכאן שציפורן זה דבר טוב, אלא שיש בה שאריות של קדושה אותם רוצה הקליפה לחמוס, לכן מצד אחד הם מכילים קדושה ומצד שני הם מקום אחיזת הקליפות ולכן נוהגים זהירות עם הציפורניים.

ומשום זה אין צריך האדם לגדל הציפורניים שיש בהם זוהמה. כי כמו שהם גדלים, כך גדל עליו כוח הדין, מכוח הקליפות היונקים מציפורניים העודפים על הבשר. וידאג ע"ז כל יום, וצריך לחתוך אותם. ולא ישליך אותם, כדי שלא לנהוג ביזיון במקום ההוא, היות ששורשם ממקום גבוה, כי אדם ההוא יכול להיות ניזוק מזה. ראוי לקבור את הציפורניים או להשליך אותם שלא במקום ישוב בני אדם. שהרי אישה הרה עלולה להפיל את הוולד עם תדרוך על ציפורניים.

לאדם יש נשמה יתרה בשבת, והוא צריך לעשות פעולת הרחה כנגד החיסרון בהסתלקותה במוצ"ש, וע"י הבשמים שהם בחינת ההשפעה ובמיוחד עם הדס שהוא בחינת ג האבות, האמונה, אך כל ריח נעים אחר מועיל בהוצאת האדם מהתפיסה הגשמית לרוחנית ובכך יוכל להתקשר למציאות שמעבר לחומר.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב