023- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – צז-צט מתקדמים I תגיות:...

023- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – צז-צט מתקדמים I תגיות: הרקיעים שעל גן עדן

שיעור שמע
mp3 להורדה

וַיַּקְהֵל  צז- צט

רקיעים דעשיה

הרקיעים הם המבדילים מצד אחד ומצד שני מהווים את נקודת החיבור אין העליון לתחתון, ואף בתוך האדם בין ההכרה העליונה לבין תודעת הגוף. כשיש לאדם השראה עליונה ממנה הוא מקבל אור. כאן עליו לדעת שאין האור/המוחין מגיע שלם, אלא בחלקים אותם הוא מסוגל "לעכל" דהיינו להשיב את הלב, אל בחינת המוחש. את הפרטים עליו לחבר ולזווג כדי לקבל חלק גדול מהפאזל. החיבור נעשה ע"י מרכבות שהן המקשרות בין העליון לתחתון, וכוח המלאך, דהיינו כוח נפשי באדם יורד דרך מרכבות אלו. כל שעל האדם לעשות זה לבוא בפתיחות ובביטול לעליון כדי לקבל אורות אלו. גאוותן המבקש לקבל לפרטיותו, יקבל תענוג מזויף.

כוחם של ישראל הוא שהם פועלים אגב הכלל, אשר השם יתברך הוא הכלל הגדול משגיח בהם ישירות, ושאר האומות הם בחינת פרטים.

רצג) ארבעה צבעים בהתפשטות הרקיע שעל הגן, לבן אדום ירוק ושחור, שהם ג' קווים, ימין שמאל אמצע, לבן אדום ירוק. ושחור, המלכות, המקבלת ג' הקווים האלו. אצל אלו הצבעים יש ד' פתחים למטה מהתפשטות הרקיע. והם פתוחים לד' צדדי הרקיע שעל הגן. דרום צפון הם חו"ג, מזרח מערב תו"מ. מאלו אש ומים, חו"ב דז"א, שהרקיע נעשה מהם, נפתחים בד' פתחים האלו, ד' אורות.

רצד) לצד ימין בפתח ההוא, מתוך התפשטות צד המים שברקיע, שנעשה מאש ומים, מאור החסדים, מאירים ב' אורות בב' פתחים. בפתח שבימין שבצד דרום, חסד, ובפתח כנגד הפנים, בצד מזרח, ת"ת. כי מזרח ומערב מכונים פנים ואחור. ואור החסדים מאיר גם בת"ת.

רצה) בתוך האור המאיר לצד ימין, נרשמת אות אחת, מאירה ובולטת ומתנוצצת בהתנוצצות מתוך האור הזה. והיא אות מ', אות הראשונה של מיכאל. ועומדת באמצע אור שבפתח. אות זו עולה ויורדת ואינה עומדת במקום אחד. אור שבצד ימין לוקח האות ההיא ומוציא אותה. וע"כ אינה עומדת במקום אחד. כמ"ש: והחיות רצוֹא וָשוֹב. שאינן עומדות במקום אחד.

רצו) בתוך האור המאיר כנגד הפנים, מזרח, ת"ת, נרשמת אות אחת, המאירה ובולטת ומתנוצצת בהתנוצצות בתוך האור ההוא. והוא אות ר', אות ראשונה של המלאך רפאל. ולפעמים נראה ב', אות ראשונה של המלאך בוֹאל. ועומדת באמצע אור של הפתח. ועולה ויורדת. לפעמים מתגלה ולפעמים אינה מתגלה. ואינה עומדת במקום אחד. כמ"ש: והחיות רצוא ושוב. אלו שתי אותיות מ ר עומדות באמצע אור שני הפתחים לימין ולאמצע. וכשנשמות הצדיקים באות לגן עדן, אלו שתי אותיות יוצאות מתוך האור ההוא ועומדות על הנשמה ההיא. ועולות ויורדות, כמ"ש: רצוא ושוב. רפאל בא מצד קו אמצעי מאחר והוא בא מכוח הימין שבא לרפא את הדין שבא משמאל ע"י צד ימין.

רצז) מאלו שני פתחים מקדימים ויורדים מלמעלה שתי מרכבות המקשרות בין עליון לתחתון, וכוח המלאך יורד דרך מרכבות אלו. מרכבה עליונה של מיכאל, רב הסגנים. מרכבה השנייה של ממונה העליון בואל, המשמש המכובד רפאל. ואלו יורדים ועומדים על הנשמה, ואומרים לה, שלום בואך. יבוא שלום. אז אלו שתי אותיות עולות ועומדות במקומן ונגנזות תוך אור של הפתחים.

רצח) שני פתחים אחרים, הנה שני אורות אחרים לוהטים מאור האש באלו הפתחים, אחד לצד שמאל ואחד לאחור. שתי אותיות אחרות לוהטות באלו האורות ומתנוצצות בתוכם. אות אחת ג', ואות אחת נ', שהן אותיות ראשונות של המלאך גבריאל, ושל המלאך נוּריאל. וכשהאותיות הראשונות חוזרות למקומם, אלו שתי אותיות אחרות מתנוצצות ועולות ויורדות, יוצאות מאלו האורות שבפתחים, ועומדות על הנשמה.

רצט) אז יורדות שתי מרכבות משני הפתחים האלו. מרכבה אחת היא מרכבה של גבריאל, ממונה עליון ומכובד. מרכבה השנייה היא מרכבה קדושה של נוריאל, ממונה עליון. ויורדים מהפתחים האלו ועומדים על הנשמה. והאותיות ג' נ' חוזרות למקומן. בסיום החדש, שנעשה באמצע המדרגה בנקודת החולם, מחמת עליית המלכות לבינה, נעשה פתח בשביל התחתון, שיוכל לעלות לעליון ולקבל ממנו המוחין. ולולא סיום החדש הזה של צמצום ב והוא גם הפתח, שנעשה באמצע כל מדרגה, לא היה שום מבוא ופתח, שיוכל התחתון להתרומם משהו למעלה ממדרגתו. לכן בתחילה נעשה פתח באמצע. ומפתח ההוא התפשטו ויצאו ד' פתחים לד' צדדים מתחת הרקיעים.

עניין הרקיע הוא קו האמצעי, המקיים את הסיום החדש, שנעשה באמצע המדרגה, בנקודת החיריק, במקום בינה שבה. שאפילו אחר שחזרה המלכות וירדה ממקום בינה למקומה עצמה ע"י אור ע"ב ס"ג במצב בגדלות דכלים, לא התבטל הסיום החדש מחמת זה, ואותם חצי בינה ותו"מ שנטהרו מסיום החדש מכוח ירידת המלכות, אינם מתחברים למדרגתם בהיותם במקומם, אלא צריכים לעלות למעלה מסיום החדש, ושם הם מתחברים למדרגתם זוהי בחינת אח"פ דעליה, וחיזוק הפרסה כדי להימנע מהשבירה. ורקיע האחרון של ט' רקיעים, יסוד, נמצא במקום סיום החדש שנקבע, באמצע המדרגה במקום בינה של המדרגה. ופתח הזה הוא סיום החדש עצמו, שנהפך לפתח בשביל התחתון, הוא עומד באמצע המדרגה, במקום סיום החדש, והוא תחת כל ט' הרקיעים, ברקיע היסוד בסיומו, ששם עומד הסיום החדש שבאמצע המדרגה.

מפתח ההוא שבאמצע הרקיעים שבגן, יוצא אור אחד שנחלק לד' צדדים בד' פתחים. הפתח שנעשה בשביל התחתון, במקום הסיום החדש, העומד באמצע המדרגה, במקום בינה, משם יוצא האור אל התחתון, שהם חו"ג תו"מ. תחילה עולה התחתון דרך הפתח ההוא לעליון עם הבינה ותו"מ דעליון, מרקיע ולמעלה. ושם מקבל האורות חו"ג תו"מ. ואח"כ יורד התחתון למקומו עם המוחין האלו. והאור נחלק לד' צדדים, חו"ג תו"מ, בד' פתחים. שלכל מוח נבחן פתח מיוחד, שלמוח החסד מאיר הפתח שבדרום, ולמוח הגבורה מאיר הפתח שבצפון, ולמוח הת"ת מאיר הפתח שבמזרח, ולמוח המלכות מאיר הפתח שבמערב.

וארבעה צבעים בהתפשטות הרקיע שעל הגן, ד' מוחין חו"ג תו"מ, שהם ג' קווים ומלכות המקבלת אותם, והם מאירים בתוך הרקיע שעל הגן, שהוא בינה דבינה של מלכות דעשיה. גם הרקיע הזה מתחלק לט' רקיעים, ומקבל הארתו מחו"ב דז"א דאצילות. אצל אלו הצבעים יש ד' פתחים למטה מהתפשטות הרקיע. ואין הפתחים במקום הצבעים. כי הצבעים הם ברקיע עצמו, מיסוד דרקיע ולמעלה. אבל הפתחים הם תחת יסוד הרקיע, בסיומו ממש, בסיום החדש שנעשה באמצע המדרגה, שנהפך לפתח בשביל המדרגה התחתונה, שהיא נשמות הצדיקים שבגן עדן. והם מקבלים הארות ד' צבעים שבתוך הרקיעים. ע"כ אלו הצבעים ממשיכים מהם, אבל הפתחים אינם עומדים עימהם במקום אחד.

ומאלו אש ומים, חו"ב דז"א, שהרקיע נעשה מהם, נפתחים בד' פתחים האלו, ד' אורות. כי אלו אש ומים הם ב' קווים ימין ושמאל דז"א דאצילות, אשר הרקיע דז"א, הדעת, הוא קו האמצעי המייחד אותם, והוא ג' צבעים, לבן אדום וירוק, והמלכות המחוברת בדעת, גוון שחור. ומאורות אלו נמשכים אל הפתחים חו"ג תו"מ, שכל מוח מאיר דרך הפתח שבצד שלו.

וד' אלו מתחלקים לב' בחינות, מים ואש, מים חסדים, אור החסד שבדרום, ואור הת"ת שבמזרח. ואש חכמה, אור הגבורה שבצפון ואור המלכות שבמערב. ובתחילה מאירים על הנשמה אלו ב' אורות, מים, שבדרום ובת"ת, שהם חסדים. ואח"כ מאירים ב' אורות, אש, שבצפון ובמערב, שהם הארת חכמה.

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל צז-צט
1. אילו ד' צבעים יש בהתפשטות הרקיע של הגן ומהם מייצגים?
2. אילו ד' פתחים יש למטה בהתפשטות הרקיע היכן הם עומדים ומה תפקידם?
3. מי הם ד' האורות המתפשטים בתחתון מארבע פתחים ובאיזה מצב הם מתפשטים לתחתון?
4. מה קורה לנשמה של נשמות הצדיקים הבאות לגן עדן מצד המלאכים והמרכבות שדרכם עוברים האורות לתח'?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב