033- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – ק-קב השקפה

033- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – ק-קב השקפה

וַיַּקְהֵל ק- קב
רקיעים דעשיה
כל אחד "תופר" לעצמו את הלבושים שיקבל בעולם הבא.
מעשים טובים והשפעה בעולם הזה, הם לבוש הנשמה בעולם הבא. לבוש זה הוא האור שמאיר לאדם לאחר פטירתו. כדי להיכנס לגן עדן מורידים מהנפטר את הבגדים הצואים של עולם זה, ומלבישים אותו בסוג חדש של תודעה רוחנית, הוא הצלם שרכש במעשיו הטובים.
ושָׁם כל אלו הלבושים של הנשמות הנק' ימים כמו שנאמר באברהם בא בימים, הראויות להתלבש בהם, כל אחת ואחת כראוי לה. בלבוש ההוא נרשמו כל המע"ט שעשה בעוה"ז. וכולם רשומים בו, ומכריזים, זה הוא הלבוש של פלוני. והמלאכים לוקחים לבוש ומתלבשות בו נשמות הצדיקים שבגן, כעין הצורה שבעוה"ז. לבושים אלו הם הרשימות ממעשיו שקנה האדם בעולם הזה, ולפי הלבושים מקבלים את ההארה בעולם הבא. לא ניתן להיכנס לגן עדן עם תודעה של עולם גשמי זה שהם תחת זמן ומקום.
והדברים אמורים רק משלושים יום והלאה. כי כל שלושים הימים לאחר הפטירה, אין לך נשמה שלא תקבל עונש מטרם שתבוא לגן עדן. כיוון שקיבלה העונש שלה, נכנסת לגן עדן. ולאחר שהתלבנה, שנטהרה מזוהמת עוה"ז ע"י העונש שהוא תיקון שצריכה להיפטר מהתודעה של עולם הזה ולהתלבש בתודעה נקיה של עולם הבא. ויפה שעה אחד של לבושים של עולם הבא מכל חיי העולם הזה.

אין תגובות

להגיב