034- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – קג-קה השקפה

034- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – קג-קה השקפה

וַיַּקְהֵל קג- קה
רקיעים דעשיה
ללא מעשים טובים בעולם הזה, אין לבוש ראוי לעולם העליון.
אשרי חלקו מי שזכה לאלו הלבושים. אלו הלבושים הם ממע"ט, שעשה האדם בעוה"ז במצוות התורה, מצוות התלויות במעשה, ובהם עומדת הנשמה בגן עדן התחתון, ומתלבשת באלו הלבושים היקרים.
דרך הלבוש הרוחני של הנשמה, אותו רוכשים בעולם הזה ע"י עסק התורה, ניתן להיכנס לגן עדן הארץ. כדי להיכנס לגן עדן העליון ע"י האור הנק' טל המטהר ומרפא את הנשמות המגיעות ע"י אותיות הממתינות ללבוש שרכש ע"י ניווט הרצון וכוונת הלב לדבקות. המאציל הוא שלם, הוא בחינת כתר חוכמה בינה, הנאצל חסר ואת החיסרון מעלה לבינה ובירידה חזרה זוכה התחתון. הכל תלוי בביקוש והתפילה של נשמות הצדיקים. וכך באדם עצמו, כאשר מגיע אליו הרהור גבוה, אותו הוא מוריד למוחש וחי אותו, בכך בונה הוא גשר לעולם העליון ממנו. לקיום צריך את המצוות המעשיות איתם ניתן להיכנס לגן עדן התחתון, אך דרושה כוונת הלב כדי להגיע לשכלול ע"י תורה ותפילה.

וע"כ מזילים טל על כל אלו שעוסקים בתורה לשמה בעוה"ז. שאלו המילים רשומות בגן עדן, ועולות עד רקיע שעל גן עדן, ולוקחות מאלו כ"ב האותיות אשר שם, טל, להזין הנשמה. כמ"ש: יערוף כמטר לִקְחי תיזל כטַל אִמְרתי, דהיינו הצדיקים שלומדים תורה, המילים ודברי התורה עולים עד גן עדן מעין ביקוש, ואז יורד אור להזין את הנשמה שעסקה בתורה.

אין תגובות

להגיב