035- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – קו-קח השקפה

035- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – קו-קח השקפה

וַיַּקְהֵל קו- קח
רקיעים דעשיה
עין לא ראתה אלקים זולתךָ
2 פירושים: מלכות דאצילות הנק' אלוקים המתחברת ומקבלת את אור החוכמה כדי להשפיע לתחתונים, לצורך כך הזיווג נעשה אצלה בעליון. מלכות זו היא השכינה הקדושה, היחד, הכלל שרק הוא יכול לקבל את השפע ולהעבירו לתחתונים.
פירוש שני לשם אלקים זו בינה המתקשרת לחוכמה כדי להעבירה, זאת בתנאי שבינה תעלה ותקבל החוכמה ותעבירה ע"י הבחינה הנק' נהר היוצא מעדן הנק' צדיק.
חוכמה/שפע ניתן לקבל לתודעה או למוחש, ללב. בעבודת הנפש, יש לאדם פרטים/רצונות רבים המבקשים תענוג, שרק לב חכם ומשפיע יכול לקבל אותו. מכאן שהנשמות לא יכולות לקבל את החוכמה, אלא ע"י התקשרות לצדיק. ישנו עמוד רוחני, מסך העומד באמצע הרקיע שמפריד בין תחתונים לעליונים. וכל אחד שזוכה להרגיש הארה זו צריך לפעול ולנסות לעורר אחרים, שיעלו ביקוש ותפילה לזכות גם הם.

אין תגובות

להגיב