039- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – קיח-קכ – שיעור השקפה

039- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – קיח-קכ – שיעור השקפה

וַיַּקְהֵל  קיח- קכ

הרקיע שעל המלכות

ברקיע בקו אמצעי, דרך המסך צריך להאיר אור/תענוג בהתנוצצות למחכים למטה. ובתוך האדם מההכרה העליונה לרדת ללב, למוחש ולשאר האברים. חיבור זה נעשה ע"י חיבור הרצון שבא לידי ביטוי בשם א-ד-נ-י שהוא דין, וכאשר מצורף אליו שם הויה, אז ניתן להאיר לתחתונים. וכך ישנם צירופי אותיות ברקיע דרכם עובר האור. צירוף שני שמות הקודש הוא: י-א-ה-ד-ו-נ-ה-י צירף המאפשר לקבלת האור/התענוג לכל מי שראוי

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר- ויקהל קיח-קכ

1. הסבר את ד' הצירופים א"ת ב"ח ג"ז ד"ו.
2. הסבר מתי צירופי שמות הוי"ה יכולים להאיר דרך צירופי האותיות הנ"ל.
3. מה קורה כשהאותיות אבג"ד מסתתרות ונגנזות?
4. מה קורה כשנוסע הרקיע ההוא מצד מזרח?
מה קורה כשמסתובב ומתגלגל מצד דרום וכן מצד צפון?

אין תגובות

להגיב