040- דף היומי בזהר הסולם – ויקהל קכא-קכג שיעור השקפה

040- דף היומי בזהר הסולם – ויקהל קכא-קכג שיעור השקפה

וַיַּקְהֵל  קכא- קכג

הרקיע שעל המלכות

השלמות היא בחיבור זעיר אנפין ומלכות.

שם הקדוש, הוי"ה, שנכלל למטה ברקיע של המלכות, נכלל למעלה בז"א וכשהשם נכלל למטה במלכות, עולות אלו האותיות הוי"ה לקבל אות אחת מהעליון, זעיר אנפין והאות הזו היא אות ו', שיורדת למלכות, ומתחברות האותיות הוי"ה – ומתקבל שם בן חמש אותיות והוי"ה, שאז החיבור הוא של הקב"ה ובית דינו. כולן בעטרה אחת ונעשה שם שלם.

השם הוי"ה למטה שלם ואינו שלם, אלא רק מבחינתו עצמו, ואינו שלם להיותו כלול במלכות. שם שלם הוא בחמש אותיות והוי"ה, שהו' מז"א מחוברת בהוי"ה, זכר ונוקבא, כי הו' רומזת על זכר, הוי"ה רומזת על נוקבא. שם שלם לגמרי, הוא בתשע אותיות, שהן הוי"ה אלקים, שם שלם לגמרי העולה יחד גימטרייה יבק.

כיוון שמתחברים האותיות והוי"ה, מאיר רקיע בל"ב אורות, ל"ב נתיבות החכמה, אז הכול בשמחה ובאהבה. ולמרות שאהרה זו מצד הדין, יכולה היא להאיר מצד הרחמים בזכות האחדות.

אין תגובות

להגיב