042- דף היומי בזהר הסולם – ויקהל קכז-קכט שיעור השקפה

042- דף היומי בזהר הסולם – ויקהל קכז-קכט שיעור השקפה

?מהי בנית ארון הברית בתוכנו??
?לגלות את הנפש ? הדף היומי בזוהר הקדוש
וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה קכז – קכט שיעור השקפה- וַיַּעַשׂ בְּצַלְאֵל אֶת הָאָרֹן.
 
?מדוע לסטרא אחרא אין גוף? ?מדוע בני ישמעאל שולטים בהר הבית? ?מדוע הר הבית מושך שפיכות דמים וחרב? ?כיצד המקובלים יודעים את העתיד? ?מהי השבועה של אור החסד ואהבה שבלעדיו לא יבוא המשיח? ?מהי עין הרע? ?מהם ב' התיקונים השורשים של הכל? ?מהו חיסרון אמיתי? כיצד נגיע לשלום אמיתי?
 
טוב לו לאדם שמבטו יהיה למטה ולא בגאווה למעלה.
עליו להיות שפל רוח ועניו, שיצמצם עצמו ברצון הגדול שנתן לו הקב"ה.
 
כאשר אדם שואף להביא עצמו לידי ביטוי בעולם, עליו לבנות בליבו את ארון הברית, דהיינו בלי שמירה על הברית אינו יכול להיות בכלל אדם.
 
חסידים קדושים נחשבים כמו ספר תורה, וכפי שאת התורה יש לשמור בארון קודש, כך לחכם יש להתייחס בכבוד.
חכם עדיף מנביא וכך הזוהר כבר כתב שישנה תקופה בה הס"א שולטת בהר הבית, והפתרון לכך הוא קודם לעשות תשובה ולגלות את כוח מסירות הנפש לעבודת השם, כפי שצרבה עקדת יצחק בתודעת העם.
הס"א לא עוזב ברצון את הר הבית, למרות שישראל מתפללים ומגלים את כוח עקדת יצחק שבהם, עם כל זה מקום זה נפדה במוות וכסף.
 
כמובן שישנה לאדם בחירה להמיר את הייסורים בדרך תורה, ובזכות הזוהר הקדוש נגאלים ברחמים.

אין תגובות

להגיב