052- הדף יומי זהר ויקהל קנז-קנט שיעור השקפה

052- הדף יומי זהר ויקהל קנז-קנט שיעור השקפה

וַיַּקְהֵל  קנז- קנט

 

וְעָשִׂיתָ מִזְבֵּחַ מִקְטַר קְטֹרֶת

טיהור הלב קודם התפילה

אלו שאינם אומרים, בכל יום מעשה הקטורת, שורים עליהם דינים שלמעלה, ומגיפות רבות בו, ועמים אחרים שולטים עליהם.

מעשה הקטורת מכובד וחביב לפני הקב"ה יותר מכל עבודות ורצונות שבעולם. ואע"פ שהתפילה היא חשובה מכל, מעשה הקטורת יותר מכובד וחשוב לפני הקב"ה.

תפילה התקינו במקום הקורבנות, שהיו עושים ישראל. וכל אלו הקורבנות, שהיו עושים ישראל, אינם חשובים שקטורת עושה יותר, שמתקן וקושר קשרים, ייחודים, ועושה אורה יותר מהכול, שמעביר הזוהמה ומטהר המשכן והכול מאיר ומיתקן ומתקשר יחד. קורבנות היו מקריבים על המזבח החיצון והקטורת על מזבח הזהב הפנימי. קטורת באה לטהרה. הקב"ה רוצה את הטהרה הזו עבורנו כשבאים בתפילה לפניו.

הקטורת גורמת לטהרה ויש לראות שהרוחניות היא הטהרה, והתעסקות רק בגשמיות לא תועיל. אמנם יש לעשות את הפעולה חיצונית אך יש לכוון לפנימיות, שאי אפשר תפילה בלי קטורת.

אין תגובות

להגיב