063- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קעו-קעח שיעור השקפה

063- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קעו-קעח שיעור השקפה

פיקודי קעו-קעח

הֵיכַל נוּגֶה נֶצַח

מי שהולך לדרך מצווה ידע שישנם מלאכים ששומרים עליו.

גם כוונה ורצון אמיתי בדרך למצווה שלא מצליחים לקיים, מועילה ומקדמת את הנשמה. כל פעולות השפעה כאלו מגנים על האדם מהממונים של הטומאה, אף וחֵמה.

בהיכל הזה עומד ושולט רוח שנקרא נוגה. כל זיו וכל השתוקקות נמצאים בו. רוח זה עומד לכל אלו, שיש להם חלק לעוה"ב. הוא מעטר אלו הנשמות בזיו כבוד, כדי שיידעו כל אלו הרוחות שבהיכלות אחרים, שזהו בן עוה"ב, ותעבור בכל ההיכלות, ולא יהיה מי שימחה בידה, מאחר ומקבלת אור יקר שמותיר אותה ללא סיכונים ע"י אחרים. המלאך פדיאל הוא המליץ יושר, מלשון פדיון, שעל ידיו ניתן להכניס לפני הקב"ה את כל התפילות והרפואות שבעולם, כל המכאובים והצער, וזה עולה על כל התפילות.

מלאך נוסף טהור וברור יותר מתחתונים ממנו, שמו זָהֲריאל, כי נמשך בו משמן משחת קודש, שנמשך מעוה"ב, בינה, ומשמן זה התגדל וצמח. אור זה מרפא ע"י חיבור לאין סוף ונותן נצחיות.

אין תגובות

להגיב