065- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קפח-קצ למתקדמים

065- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קפח-קצ למתקדמים

פיקודי קפח-קצ

הֵיכַל זְכוּת גְּבוּרָה

 

תקצד ההיכל הרביעי נקרא זכות, שהקב"ה נודע ממשלתו בארץ על ידו, והוא העומד לשמור דרכי התורה ושמירה מופיעה בצורה של דין לשמור על המסגרת. בו נידונים כל דיני העולם, ובו כל הזכויות, וכל החובות, וכל העונשים, וכל השכר הטוב לאלו השומרים מצוות התורה. בהיכל זה ישנם הדינים, כאן שופטים את האדם

תקצה  היכל זכות משונה מכל שאר היכלות. כלולים בו ארבעה היכלות המשונים זה מזה וכולם כאחד. בהיכל זה יש רוח, זכות אל. וההיכל נקרא על שמו, זכות. וזהו, אל, שכאן נידונים כל דיני העולם כמ"ש: ואל זועם בכל יום. השם אל מורה על דין כשבא לבד, ועל רחמים כאשר בא בצירוף של רחמים.

תקצו  ארבעה היכלות שכלולים בהיכל זכות, יש להם פתחים. ממונה עליון, סַנְסָניה, עומד בחוץ לפתח הראשון של היכל זה, ועליו יש ממונה אחר שבשמאל גם כאן הנקבה נק' על שם הזכר, שלוקח דינים מסנסניה אל היכל שלו, להתעורר ולעשות דינים בעולם. ומשום שלוקח ממנו, נקרא גם הוא סנסניה. והוא שולט על רוח אַסְכָּרה ההוא של תינוקות. הדינים הבאים מצד האמת הם לטובת האדם ובאים לתקנו

תקצז  והממונה העליון, סנסניה, העומד מחוץ לפתח הראשון שבהיכל זה, כשמקבל דין, מכריז לאלו הממונים, העומדים בי"ב פתחים של היכל זה, והם הכרוזים שמכריזים על כל אלו הדינים שנידונים בהיכל הזכות הזה.

תקצח  הרוח שלוקח הכול, שנקרא זכות אל, הכול כלול בו, וממנו יוצאים שבעים אורות מתנוצצים, כולם עומדים בעיגול, כדי שיראו זה את זה, ושלא יתכסו זה מזה. כל הזכויות וכל העונשים וכל הדינים, עומדים לפני כל האורות האלו כך נעשה הדין כראוי, שנראה בעיגול, וכך רואים את השווה ביניהם.

תקצט  משבעים האורות יוצאים ב' אורות, שעומדים לפני שבעים האורות תמיד. שבעים האורות, וב' אורות העומדים לפניהם, הם בפנים באמצע ההיכל. בהיכל הזה מתמזגים החובות והזכויות.

תר  כנגד ע"ב (72) אורות אלו יוצאים ע"ב אחרים מצד ימין, וע"ב אחרים מצד שמאל. ע"ב הראשונים פנימיים, בפנים באמצע ההיכל. לפני האורות הפנימיים באים כל הזכויות וכל החובות להיטהר. כל המעשים שבעולם יוצאים מאלו ע"ב אורות הפנימיים. נמצא, שכל האורות היוצאים מהרוח העליון, זכות אל, הם רי"ו (216) אורות, שג"פ ע"ב הם רי"ו, וכולם כלולים ברוח הזה.

 

אין תגובות

להגיב