068- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קצד-קצו שיעור השקפה

068- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קצד-קצו שיעור השקפה

פיקודי קצד-קצו

הֵיכַל זְכוּת גְּבוּרָה

המענג את השבת מתחבר לכוח שילמד עליו זכות.

בהיכל זה יש "מאזניים, משקל" של העברות והזכויות של האדם, דהיינו מעשים טובים ומעשים שנעשו לטובה בסתר, ואפילו לא נעשו כראוי, מספיק שנעשו בשלמות הלב. כמו כן נבחנות התפילות של האדם ע"י אורות ושרפים כדי לבדוק האם הביקוש היה אמיתי שיכול להתלבש בהן האורות. בנוסף לתפילות נבדק האדם האם עינג כראוי את השבת, ואם זוכה מכניסים תפילותיו.

כשנכנסת השבת, ערוכים שם כל השולחנות של בני העולם, הנקראים בני היכל המלך, וחיה זו העליונה על ארבעת השרפים, נכנסת במקום ההוא ורואה כל אלו השולחנות, ומסתכלת בכל שולחן, ואיך מענגים לכל שולחן, והיא עומדת ומברכת את השולחן ההוא כמ"ש: אז תתענג על ה', כי פי ה' דיבר. וכולם אומרים, אז תקרא וה' יענה.

שולחן הוא כמו שליח, וכשיש בו עונג, הוא מאפשר לברך את השם.

משום שעונג שבת היא אמונת הקב"ה, שהיא תענוג השכינה, שנקראת אמונה, כל אלו שמענגים עונג שבת, וזמנים ומועדים כראוי.

על האדם לזהות מהי בחינת השבת שבנפשו, היא השכינה, הנק' אמונה.

אין תגובות

להגיב