070- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רג-רה שיעור השקפה

070- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רג-רה שיעור השקפה

פיקודי רג-רה

הֵיכַל רָצוֹן תִּפְאֶרֶת

עיקר כוח הרפואה הוא הרצון.

היכל הרצון הוא היכל פי השם וכאן מתמלאים הרצונות והבקשות שבעולם. הדינים שבאים ע"י המלאך גבריאל מועילים לאדם, ומהווים למעשה הכוונה וריפוי, שיש בדין שבא ממנו גם צד חסד. המחלה באה מצד הדין והרפואה מצד ימין.

מיכאל, אור הימין, אפוטרופוס הגדול, משגיח של ישראל. כאשר הס"א עומד להשׂטין על ישראל, אז מיכאל טוען עימו, ונעשה סנגור, מליץ טוב על ישראל, וניצלים מקטרוג של ראש אויבי ישראל זאת בזמן שיש זכויות לישראל.  חוץ מבזמן שנחרב ירושלים, כי אז התגברו העוונות, ומיכאל לא יכול לס"א, כי טענות מיכאל על ישראל היו שבורות. ואז כתוב: השיב אחור ימִינו מפני אויב. אין זה מספיק להסתמך רק על מיכאל ולחטוא חס ושלום, אלא יש להיזהר לא לעבור את הגבול וליפול להפקרות.

לפעמים אור שבצד צפון עושה הדין בעצמו, ואינו נמסר ביד הס"א. כי כל הדינים שנעשו על ידו עצמו, יש להם רפואה. והקב"ה עושה חסד באלו המקומות, אע"פ שהם בשמאל. כאן העניין שעדיף לקבל את העונש/התיקון מאבא ולא מעמים אחרים.

אין תגובות

להגיב