095- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רפז-רפט שיעור השקפה

095- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי רפז-רפט שיעור השקפה

פיקודי רפז-רפט

הֵיכַל שְׁבִיעִי שֶׁל הַצָּד הָאַחֵר שִׁמְרֵי הַיַּיִן

אין אפשרות להגיע למקור המחשבה ללא אמונה.

הודאי הראשוני הוא אמוני, ולא ניתן להתחיל שום הוכחה ללא הישענות אמונית. המחשבה היא הנקודה הכי גבוהה באדם של הוודאות, היא בחינת אריך אנפין, ולחשבה רצון לרודף ולשואף אחרי הלא יודע השלם, הוא הקב"ה. 

על האדם לקבל על עצמו סוג של השלכה של האמונה על המחשבה העובדת על פי הספק. כאשר יוצרים את הקשר בין המדע כשהוא כפוף לאמונה, ניתן לזכות בהארה.

עד כאן התבארו שבעה היכלות, מדורי צד הטומאה מצד הנחש. אשרי חלקו מי שיינצל ממנו ומלחשיו.

על האדם להיזהר מתפיסת הנחש, דהיינו מהנקודה החלשה אצלו, שאחרת יש כוח שלוחש לנחש הנפשי להמית. הכלל, הנשמה היא הקובעת מה נכון לעשות. הפרטים, הרצונות הגופניים חייבים להיות כפופים לה כדי לא ליפול. הנחש אומר שאין אמת וודאית אלא הכל ניחוש. הנחש הוא הספק, העמלק שמכשיל את הכל. זוהי נשיכת הנחש, הספק.

אמר רבי שמעון, הרימותי ידִי למעלה בתפילה. התפלל שגילוי הסודות האלו יהיו לרצון לפני ה'. כשהרצון העליון למעלה למעלה, בכתר דא"א, עומד על אותו הרצון שלא נודע ולא נתפס לעולם.

למעשה יש כאן דיוק עמוק למקור המחשבה, האם מהמקום שאני מרגיש שאני יודע, או גבוה יותר. יש מקור לא יודע הנק' עתיקא קדישה ממנו יונקים בדרך אמונית.

אין תגובות

להגיב