005- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא יג-טו שיעור השקפה

005- הדף היומי בזהר הסולם – ויקרא יג-טו שיעור השקפה

וַיִּקְרָא יג-טו

אִכְלוּ רֵעִים, שְׁתוּ וְשִׁכְרוּ דּוֹדִים

מחבר כאן ג ברכות ראשונות בתפילת שמונה עשרה עם ג ברכות אחרונות על פי הסדר. את המענה לתפילות ניתן לקבל כאשר בונים קו אמצעי, אז המלך שמח וכולם שמחים. כל זה אפשרי כאשר כל חדרי ליבו של האדם נתונים למלך.

אִכְלוּ רֵעִים הוא זיווג עליון שְׁתוּ וְשִׁכְרוּ דּוֹדִים זה מצד התחתון שצריך תיקון, ואינו קבוע. וכך המציאות הנפשית בנויה מחלק קבוע המתקבל מלמעלה, וחלק שמשתנה התלוי בתחתון, משתנה כדי לבנות את האהבה. זו ההבחנה בין זמן תיקון שהדבקות אינה קבועה, לבין גמר תיקון לאחר תיקון הרצון לקבל. 

הזיווג אפשרי כאשר ניתן לצרף את צד הנקבה, ויש שזה בא מלמעלה בלי צורך התערבות התחתון שאינו קבוע, לכן הזיווג לתחתון יהיה בחינת אהבת דודים. היתרון של שתו ושכרו דודים שהוא בחינת מטרת הבריאה, דהיינו השכלול ולא רק הקיום. הזיווג מהעליון תדיר ולא פסיק. בזמן תיקון הרעים חשוב יותר, ובגמר תיקון אור האהבה חשוב והוא מטרת הבריאה.

אין תגובות

להגיב