הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים קו-קח (שיעור השקפה)

אין תגובות

להגיב