הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים צד-צו (שיעור השקפה)

אין תגובות

להגיב