הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים פח-צ (שיעור השקפה)

אין תגובות

להגיב