הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים ע-עב (שיעור השקפה)

אין תגובות

להגיב