הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים ז-ט (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית ב' – עמודים ז-ט (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר שבעה היכלות של גן עדן

היכלות הם סוגי תודעה עליונים, אותם צריך האדם לרכוש.
מסגרת התודעה הגשמית בעולם זה, זורקת את האדם מגן עדן, ותפקידו לשוב. לכן ככול שהוא קשור יותר לגשמיות, כך מתרחק הוא מגן העדן, למרות שזהו מקום האימון האידיאלי לרכישת האמונה והשפה בה מדברים בעולמות העליונים.
מי שלוקח אחריות על חייו, וקושר עצמו לתודעה העליונה, למחשבת העולם הבא — קונה בכך את מקומו בהשוואת צורה לתודעה העליונה.

היכל ראשון היסוד, הוא תודעת הגֵרים — היכולת לקחת תכונה שלא הייתה קשורה בכלל לעולם הרוחני, ולגייר אותה לעבודה רוחנית, בסוד וּמִבְּשָׂרִי אֶחֱזֶה אֱלוֹהַּ. בכל מקרה על הנשמה להזדכך מתודעת העולם הגשמי, לכן בוחר החכם להזדכך במי התורה, במקום להזדכך באש הגיהינום.
בהיכל היסוד – יש פתח היורד למול פתח הגיהנם, משם הגרים מסתכלים בכל אלו הרשעים עובדי ע"ז שלא נתגיירו ולא נכנסו באות ברית קודש, מלאכי חבלה מגרשים אותם באש דולק, והגרים רואים ושמחים על שנתגיירו ונפטרו מדין קשה זה — כאן השמחה היא מהכרת הרע.

היכל השני מעל היסוד (כלומר בפנימיותו) — הוד, בו נמצאים אלו שסבלו ייסורים ומחלות בעולם הזה בכדי להתקן בתשובה שלימה, והיו מודים ומשבחים בכל יום לריבונם, שלא היו מבטלים תפלתם לעולם.

בפנימיות היכל זה, בחינה שניה – נמצאים כל אלו הצדיקים המקדשים את שם ריבונם ועונים יְהֵא שְׁמֵהּ רַבָּא מְבָרַךְ לְעָלַם וּלְעָלְמֵי עָלְמַיָּא – בכל כוחם – כלומר בקו אמצעי, ברצון שלהם לקשר,להתקרב להשם.
היכולת לבקש מהבורא וגם להודות — להחזיק באמונה שהבורא שלם, וצד שני עלי לעשות תנועה רוחנית בכדי להגיע אליו.

היכל שלישי נצח, אלו שסבלו מחלות ומכאובים בכדי להתקן ביותר מאלו שנכנסו להיכל ב' – וכל אלו תנוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא.
ישנם שכל חייהם מקיימים תורה ומצוות, ולבסוף אפילו לא מגיעים להיכל הראשון — היסוד. אך תינוקות שעשו אפילו מצווה אחת, נכנסים גבוה להיכל הנצח.
וכל המתאבלים על החורבן ומורידים דמעות. להתאבל על בית המקדש זו מדרגה גבוהה, שכואב לאדם שבית המקדש אינו קיים, שהלב לא מתוקן, כואב להם שאין קשר ישיר לבורא.

לסיכום: היכל היסוד מאופיין בעיקר מסור מרע — השמחה שאין חלקי עם עובדי עבודה זרה, שלא ביקשו את הקשר.
היכל הוד — אלו שמתפללים ומחזיקים בתקווה ואמונה שלמה, יחד עם ידיעת החיסרון והיגיעה שעליהם להשלים.
היכל שלישי — אלו שכואב להם שאינם בקשר, תופעה שהולידה להם ביקוש ותפילה אמיתיים.

משל גשמי לדברים אותם יש לרכוש בעולם הזה, בכדי להתחיל היכנס להיכל הראשון, דומה הדבר לחכם המבין את תפקידו, ושואף להיות ביחידה מובחרת — לכן עוד טרם יגיע לשם, עליו לעשות כושר — לרכוש כושרים ושפה נפשית המתאימים ליחידה זו, לזכות כאן באבנים יקרות — שהם הבנות של אמונה.

אין תגובות

להגיב