005- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע יג-טו שיעור השקפה

005- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע יג-טו שיעור השקפה

תזריע  יג-טו

מִילָה וְעָרְלָה

כל אדם צריך להקריב בן ההוא שעושים לו ברית מילה קורבן להקב"ה, בשמחה, ברצון הלב, להכניסו תחת כנפי השכינה עם הסרת העורלה, ונחשב לפני הקב"ה, שהוא קורבן שלם להתקבל ברצון.

וקורבן הזה, הוא כמו קורבן מן הבהמה. כי זה לשמונה ימים וזה לשמונה ימים מפני שעברה עליו שבת אחת. שבשבת נמצא היסוד בכל שלמותו, ע"כ מקבל ממנו הילד הארה, לתקון ברית קודש שלו. צריך שיעבור עליהם שבת שהיא נותנת כח להיכנס לקדושה, שהשבת עצמה היא בחינת ברית. וכך עניין הקורבן הוא התקרבות להשם, וגם הקורבן והברית יש לעשותם בשלמות, בשמחה.

וְאֵין צוּר, כֵּאלֹהֵינוּ

אין הקב"ה צריך חומר כדי ליצור צורה.

וכי בכלל ניתן לעשות השוואה בין ה' לדבר אחר. ה' מצייר צורה בתוך צורה מפני שאין לו יתברך צורך בחומר כדי ליצור צורה. התפיסה של הנברא היא מהחוץ לפנים, שדרך החיסרון כמו כיסוי הדיו על הנייר יכול הנברא לראות צורה. הקב"ה שלם ואינו צריך לחומר כלשהוא.

אין תגובות

להגיב