010- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע כח-ל שיעור השקפה

010- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע כח-ל שיעור השקפה

תזריע  כח-ל

וַיִּפַּח בְּאַפָּיו נִשְׁמַת חַיִּים

הנשמה מדברת עברית, הרצון לקבל מדבר מצרית.

לשון הקודש היא הלשון היחידה עם כח של השפעה, דיבור רע הוא דיבור של מה מגיע לי. הדיבור כולל גם דיבורים פנימיים, הרהורים ומחשבות, בהם אסור לו לחשוב רע על הכלל, על הבורא יתברך. הדיבור הראוי לנשמה עם הקב"ה, הוא בקשה לעזרה להיות משפיע, לאהוב את הכלל, ואז יוכל לזכות בנשמה, בתענוג מהאמת.

אור הבינה נקראת נשמה, וזו היא שעולה למעלה ומדברת לפני המלך הקדוש, ונקראת רוח המדבר, מפני שהיא מדברת בשפת הקודש, שפת ההשפעה. שפה היא לא רק אילו מילים מוציאים מהפה, אלא גם אילו מחשבות מחזיק האדם, שיביאו אותו להרגשה של השפעה.

וע"כ התורה מכריזה ואומרת, נצור לשונך מרע אל תדבר דיבור רע, דהיינו מה מהגיע לי לפרטיות. ואז כשיגיע לעולם העליון ייסתם פיו כשלא יוכל לספר כמה אהבת השם ואהבת חברים אמר, חשב ופעל.

הגאוותן זורק את עצמו מהכלל מתוך מחשבה שהוא פועל נכון, למרות שישנם סימנים ברורים, ורק אם יבדוק יראה שפעולתו נובעת מהתאוות האישיות.

נֶגַע צָרַעַת

שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו, הוא המקום הצר, בו מדברים מצרית. כמו ששי עונש לאדם מדיבור רע, כך עונשו מדיבור טוב, שבא לידו ויכול ולדבר ולא דיבר. למשל כשרואה חוטאים והוא יכול לדבר ולהוכיח אותם, ושותק ואינו מדבר. שעליו נאמר, נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נֶעְכר. מכאן שנגע הצרעת יכול לבוא גם ממניעה של דיבורי תורה במקום הראוי. לפי דרכיו של האדם נגרם הנגע בעולם, וכפי שמלמד הבעש"ט שולחים לאדם ניסיון עם מקרה דומה על אדם אחר, כדי לבחון האם ימצא נקודות זכות לזולת, וכך ידון וילמד עצמו להסתכל בעין טובה.

הוכח תוכיח את מי שאתה רואה כעמיתך, כחבר חשוב עבורך, אחרת אל תוכח לץ פן ישנאך.

אין תגובות

להגיב