016- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע מו-מח השקפה

016- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע מו-מח השקפה

תזריע  מו-מח

קָדוֹשׁ טָהוֹר

שמאל בלי ימין לא יוכל להתקיים.

הלויים באים מצד הדין, ואינם נִטהרים עד שנעברים מהם השערות. שכתוב: וכה תעשה להם לטהרם… והעבירו תער על כל בשרם. וכדי שיתבשמו יותר, צריך הכהן, הבא מצד חסד עליון, להניף אותם, כדי לכלול הארת החכמה שבהם בחסדים של הכהן, כמו שאברהם שהוא ימין עקד את יצחק  כך יש להניפם ממטה למעלה כפי שצריך לפעול כח השמאל.

אצל קטן מראות השערות על דינים, בגדול לא. ומי שבמצד דין, עליו להסיר את סערות הנפש, לעומת סערות נפש של גדול הם טובות מפני שהם נובעות מאמונה ורצון לדבקות.

ועם כל גדולתו של קורח שנטהר, עדיין חטא, מכאן שכל אחד אפילו שנטהר, אך אם מקורו בדין, עליו להיזהר. לכן לוי צריך תמיד להיות צמוד לכהן, ובלי כהן לא משתמשים בלוי.

אין תגובות

להגיב