019- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע נה-נז השקפה

019- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע נה-נז השקפה

תזריע  נה-נז

נֶגַע וְרוּחַ הַטֻּמְאָה הָפַכִים זֶה לָזֶה

לב אמיתי וישר, נבנה ע"י אהבת חברים.

כשאדם נכנס לבדוק הרגשה מסוימת בליבו, כדי לעשות זאת, על דעתו להיות מיושבת על אדני החוכמה, מעין התבוננות פנימית. מצד הרצונות לקבל הוא ירגיש התנגדות לקדושה ובמחלוקת הפנימית הוא יודע שהרצונות האפלים שבתוכו עדיין לא מתוקנים. כדי לבדוק את מצבו עליו לראות מחוץ לעצמו, שזו תכונת הכהן שבנפש, היכולת ללכת בדרך של השפעה ולפעול את האמת, רק מפני שזו האמת.

הס"א נותנת לחוטאים הרגשה טובה כדי שימשיכו. וכבר ראינו אנשים ניזוקים מפני שאינם פועלים אהבת חברים. שגם אם לכאורה אינם מזיקים להם לעת עתה, הם מזיקים לאחר מכן.

ואם חושב לעצמו אולי אם אקבל יותר אור יותר תענוג, יהיה לי טוב. הוא יודע שלוקח קצת וחוזר לשגרה, ואז רוח הטומאה מתגבר.

לכן אומר הזוהר : מי שעבר על דברי החברים מתחייב בנפשו. זהו לא ספק, החברים שבדרך צריכים ללכת בלב אחד. כל רצון אחר המתנגד לברית יביא למפלה אם יתנו לו להוביל. ובחוץ נראה לכאורה שלרשעים טוב, אך בסופו של דבר אינם יוצאים בשלום.

כשאדם פועל את האמת ומסלק את רוח הטומאה, מתקבלת גם השמחה כלוואי.

אין תגובות

להגיב