022- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע – סיום מסכת

022- הדף היומי בזהר הסולם – תזריע – סיום מסכת

תזריע  סיום

אִמְרִי נָא אֲחֹתִי אָתְּ

כפי שמלאך הלך לפני שרה לשמרה, שמלאך הוא כוח פנימי, ושרה שהייתה נביאה יכלה להפעיל. השכינה הקדושה שהיא בחינת שרה משומרת. ואם אדם מתחבר אליה עליו לומר אחותי את, היי מאוחה עם השכינה.

עשר פעמים ציותה שרה את המלאך להכות את פרעה,  סימן עשתה אל בניה שיוכו המצרים בעשר מכות, עד שיגָאלו מידיהם. כל מה שקורה בשורשים קורה לאחר מכן בענפים, כך שרה היא שורש לעם ישראל. לכן על האדם לנסות עד כמה שיכול, לאמץ ולחיות את חוקי השורשים, לאמץ את פנימיות התורה כדי לזכות להשפיע עם העולם כולו.

בזכות הזוהר הקדוש נגאלים ברחמים. אין גאולה חיצונית אלא הגאולה האמתית היא פנימית.

אין תגובות

להגיב