004- הדף היומי בזהר הסולם – מצורע י-יב שיעור השקפה

004- הדף היומי בזהר הסולם – מצורע י-יב שיעור השקפה

מצורע י – יב

וְאִשָּׁה כִּי יָזוּב זוֹב דָּמָהּ

העונש הכי גדול הוא כשלא ניתן לחבר את הרצון לקשר עם השם.

כך ליבו של האדם לא יכול לשמש תפקידו כשאינו מוכשר להתחבר לבורא, שזהו מצב של דין בגלל עוונות.

יום שבו ייעשה דין לרשעים. יום שבו הקב"ה יהיה נפרע מאותם שהצירו לישראל, הם כל אותם הרצונות שהפריעו באדם לצד ישראל שבו. הקב"ה עושה מלחמה בכל הרצונות שהפריעו לקדושה. כשאדם עושה לעצמו באמת חשבון נפש, ורואה שהרצונות הזרים רק זרקו אותו מהדרך, הוא מבין שהוא צריך נשק כדי להתגבר, ובוודאי עזרה מהשם. כשמלכות שמים הניתנת מלמעלה שבה מטרת הבריאה מצטרפת לכוח הגבורה שנמצא תמיד בעולם, אז שני כוחות אלו יכולים להשפיל כל גאה ורם. מלכות שמים היא דין, ומלכות הארץ היא מטעם הרצון של האדם, ואם לא יעשה זאת, מלכות שמים ע"י שמאירה את הדברים הטובים, מזיזים אותו לפעול.

כשאישה במחזור, דהיינו שיש לה רצון שיכול להכיל פריה מהקב"ה, וכשרצון זה אינו מתחבר לרצון האלוקי, יוצא הוא מהאישה כדם נידות. כאשר ההשתוקקות באה על סיפוקה האמיתי, זו בחינת הפריית הביצית, ואם לא על ההשתוקקות הזו לצאת, יציאה שכואבת והוא זמן שלא ראוי לקבל הפריה, כדי לומר שכאשר אני לא יכול להכיל את זרע הקודש באותה השתוקקות, זה דבר רע.

האישה מייצגת את הבריאה, הווסת זה מצב שבו הבריאה לא משמשת את תפקידה וזה רע, טומאה. לכן כל הזמן עליה להתחדש במחזור, שיש צד שבו לא מצליחים לעשות את העבודה שהלבנה הולכת ונחסרת וזה דין. ישנם מצבים חמורים יותר בהם משתמשים ברצון, באישה בדרך לא ראויה הנזק גדול יותר, ומאבדים את הרצון לקדושה.

בזמן שהקב"ה מרבה חסד בעולם, צריך האדם ללכת בשוק ולהראות לפני כל, ו בשעה שהדין תולה על העולם, אין אדם צריך להתראות בשוק וללכת יחידי בעולם, כי כשהדין שורה בעולם, שורה על הכל. ומי שפוגע בו מלאך המשחית, ונפגש לפניו, נדון באותו הדין. ואז כתוב: ויש נספה בלא משפט מפני שהוא חלק מכלל

אל לו לאדם לנסות לתקן דווקא כשהוא בעצב, מפני שמאד קשה לתקן במצב כזה. ישנם מצבים שהזמן לא מתאים ללכת עם האמת עד הסוף, אלא לכופף קצת את הראש. בזמן דין קשה לפתור מחלוקות ועלולים ליפול ללשון הרע.

אין תגובות

להגיב