009- הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות כה-כז שיעור למתקדמים

009- הדף היומי בזהר הסולם – אחרי מות כה-כז שיעור למתקדמים

שאלות חזרה
1. כתוב: "ויאמר ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו ה'" – כיצד גן עדן יכול לכנוס עם יעקב שבא ליצחק?
2. כתוב: "הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה" – כיצד זה אפשרי והרי ארץ ישראל היא ת' פרסה על ת' פרסה?
3. על מה לאדם אסור להסתכל בו ומדוע?
4. מה הם י' ההקבלות בין פרשה זו לעשרת הדברות?
5. על מה מצביעה העובדה שעשרת הדברות כתובות בלשון יחיד ואילו כאן בפרשת קדושים בפרשת רבים?
6. מהו שכתוב: "ואנכי ה' אלוקיך מארץ מצרים" וכי מארץ מצרים היה לישראל מלך ולא מקודם לכן?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב