013- דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – לז-לט למתקדמים

013- דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – לז-לט למתקדמים

שאלות חזרה בזוהר קדושים לז-לט
1. מה היה חטא עץ הדעת לפי אות קיב?
2. מהו שכתוב על אשת חיל ש"דרשה צמר ופשתים"?
3. למה מותר שעטנז בציצית?
4. מדוע הבל וקין לא הועילו לעולם?
5. מהיכן אתה לומד שישראל לא צריכים להתערב בגוים?
6. מתי ובאיזה לבושים עושה הכהן את עבודת הקדושה ומתי את עבודת המצריכה פשתים?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב