014- דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – מ-מב למתקדמים

014- דף היומי בזוהר הסולם – קדושים – מ-מב למתקדמים

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz

שאלות חזרה בזוהר פרשת קדושים מ-מב
1. כיצד מוגדרת תורת אמת ובמה היא מבדילה את עם ישראל מכל העמים
2. מה הם ג' הבחינות שהזוהר מביא לפנינו
3. מה מחבר את הידיעה ואת האמונה כיצד הם קשורים לדוד ויעקב
4. מדוע ישנו איסור לחבר דינין דנוקבא ודינין דדכורא ומה הם המידות הנפשיות הנפסדות הנגרמות בשל כך
5. הסבר את הפסוקים "ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערותיה" כיצד זה קשור לכתוב "את חקותי תשמרו"
6. למה מותר לחבר צמר ופשתים וכן בבגדי הכהונה ומדוע זה לא רק מותר אלא אפילו מצווה
7. במה חמור יותר מי שחוטא בשעטנז וכלאים מחטא עץ הדעת

עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב