005- האדרא רבא – שיעור 5 (נב-נד) השקפה

005- האדרא רבא – שיעור 5 (נב-נד) השקפה

נָשֹׂא נח – ס

רעוא דמצחא

עיקר הלימוד בא לבסס את צורת המחשבה האימונית אותה צריך האדם לבנות, וכאן מלמד מתי וכיצד ראוי לגלות את הרצון. הרצון מתגלה במקום בוא מתגלה האור, ובמקום בו מכוסה הרצון מופיעים השערות, כאשר השיער מבטא כלי של רצון שלא יכול לבוא לידי ביטוי, וכן ניתן לגלותו בעת רצון, כמו במנחה של שבת.

המצח שבגלגלת דא"א נקרא רצון כי רצון הרצונות נגלה במצח ההוא כנגד זה למטה כתוב, והיה על מצחו תמיד לרצון וגו ומצח הזה שנק רצון הוא מקום הגילוי האורות של כל הראש והגלגלתא ולכן עליו להיות מגולה ללא שערות ויכולה להתגלות חוכמה ואין צורך בשערות שהם כלים המראים שאי אפשר לקבל, אך כשיש תיקון שכן ניתן לקבל חוכמה במקום קדושה, בחוץ זה יתבטא במקום שאין בו שערות.

בשבת מתגלה המצח דז"א שנק רצון בשעה ההיא נשקט הרוגז ונמצא הרצון והתפילה מתקבלת. ז"ש ואני תפלתי לך ה' עת רצון זהו הזמן בו אפשר לבקש שיתגלו לו כלים דהשפעה, כלומר כשמוצאים את הרצון להתחבר לאמונה שלמה ניתן לאדם להתחבר לצדיקות שבו. וכשאין שעת רצון ומגלים את הרצון, זהו סוג של חוצפה שאנו כאן כאורחים, אלא אסור שהרצון יהיה בבחינת יצאנית אלא רצון ראוי שבא מטעם קשר עם העליון. לכן כדאי להסתיר רצונו עד שרואה שהשעה ראויה.

צדיקים יודעים מתי לגלות רצונם, אשר ממילא אין להם רצון לפרטיות, אלא להשפעה. כאשר אדם מגלה רצון שלא בזמן הראוי, זו חוצפה עליה נאמר עז פנים לגיהינום, ובמקום קדושה, צריך לגלות כדי להשפיע.


שיעור 5 –  עמוד נב- נג

 • בשיעור 1 ראינו חשיבות הגדולה של אדרא רבא
 • בשיעור 2 ראינו את הקלקול הגדול בעולם הנקודים/חרובים- שהקלקול נובע מכך שיש לנו שתי צורות לקבל את החכמה דרך ג"ר דבינה (צורה אסורה) או דרך ז"ת דבינה (צורה מותרת)
 • בשיעור 3 למדנו שיש 2 כתרים בעולם אצילות
 • כתר-1 עתיק (גלגלתא) שהוא נעתק מהשגה ואי אפשר לדעת ממנו כלום, שזה כנגד תפיסת הבורא שאין לנו בו שום תפיסה
 • כתר 2- שיש לנו בו ידיעה- והוא נקרא א"א, שממנו כן ניתן לתת אור לתחתונים

אז למדנו רק על הראש הראשון שנמצא בכתר הזה שנקרא גלגלתא- שהוא כל כולו דומה לעתיק והוא נעתק מהשגה וכולו בנוי על אמונה, וראינו שהיות וא"א מהווה שורש  של המחשבה, ראינו שהמחשבה חייבת להיות בנויה על נקודה אמונית ראשונית שבלעדיה, לא אפשרי בשום פנים ואופן לבנות מחשבה נכונה וככה צריכה להיות בנויה המחשבה.

ולמדנו שבמחשבה יש עוד 2 חלקים

. למדנו שהמחשבה שנקראת א"א, שהיא המקום שבו אני חושב המחשבה צריכה לתקן לי הכל. אני לא רוצה להגיע עוד פעם למציאות של עולם שנחרב, אז אני צריך לבנות את עולם אצילות, דהיינו את המחשבה שלי שנאצלת מהעליון, רוצה לבנות אותה כך שתהיה מחשבה מתוקנת שיכולה להתגבר על כל המחשבה הקלוקלת שהיתה לי בעולם החרובים (בעולם נקודים/ עולם התוהו)3.18

אז כל  פעם שמגיעים אלי חרובים- אני צריך לתקן אותם ע"י התורה. אז אני צריך גם  לשתות מים וגם לאכול חרובים. אז זה עשה רשב"י והוא עשה תיקונים גדולים.

בשיעור הזה הוא  בא לספר לנו על עוד 2 חלקים  במוח:כך יוצא שיש שלנו שלושה חלקים במוח.

שני החלקים הנוספים במוח: הם נקראים:

 1. מוחא דאוירא
 2. מוחא סתימאה

יוצא שבכתר של המחשבה שאנו בונים  בעולם אצילות, שכל אחד מאיתנו צריך לבנות, בנוי מ4 חלקים:

עתיק ועוד 3 חלקים של א"א.

אז המחשבה שלנו בנויה שיש משהו מעלינו, שהוא נעתק מהשגה, בשביל זה אנו שמים כיפה,להגיד שיש משהו שנמצא מעלינו מלמעלה, הבורא, שאנו לא מבינים ממנו כלום, והמחשב ה עצמה שכן יכולה להתפשט לגוף- ללב. היא בנוי המ3:

 • גלגלתא הוא המוח האמוני שלנו- מוח של קו ימין -שאחראי לכל הרגשות, וכל ההתפשטות וההשתלבות, והחום, והנתינה והאומנות, ויכולת ההרגשה של האוירה עצמה של אהבה, וזה צריך להיות דבר מאד מעורך, אבל זה גם יכול להתפשט למקום לא ראוי.
 • מוחא סתימאה– מצד  שני יש את צד שמאל של המוח שנקרא מוחא סתימאה והוא נובע ממקום בתוך עתיק שמזין אותו, והדבר העליון שמזין אותו בטכניקה של הפסקים- של יכולת לעשות התנגדויות והוא נקרא "בוצינא דקרדינותא"  דהיינו נר שאינו מאיר- הכל שם חשוך אבל הכל מדויק, זה דומה, לאנשים שעובדים כמו מחשב, הכל מדויק, הכל  מסודר, הכל מאורגן, הכל טכני והכל פועל בזמן- פעול בסדר, אבל אין חום- אין אהבה.6.29

אז ככה-  צריך לחבר בניהם- יש משהו שמחבר בינהם, ולכאורה אם הכל מדויק, והכל הוא בדין, אז האנשים האלה הופכים להיות בעלי דין קשה,  כי הם לא מרגשים ממש את האחר, אבל ככה צריך להיות והם לא מבינים איך יכול להיות אחרת, הם יוצרים הרבה מלחמות בעולם.

מצד שני אנשי החסד- נותנים את הכל ולא נשאר להם כלום, ולא יודעים לעשות גבול על ההתפשטות, ואז הם נעלמים ולא נהיים, הם לא יכולים לבטא את עצמם, כי הביטוי העצמי צריך לבוא דרך גבול.

 • והמוח השלישי זה המוח נקרא מוחא דאוירא– ורק דרכו אפשר לקבל את המוחין.7.20

למה  שלא נערב בצורה מלאה את מוח הימין ואת מוח השמאל?

כי צריך משהו מקשר בינהם,  לא מסוגלים לעשות את זה, כי שניסינו לעשות את זה בעולם הנקודים היתה שבירה. בחטא עץ הדעת ניסו לעשות את זה, אבל אי  אפשר.

ואומר לנו פה בעולם אצילות- בכדי שלא תהיה שבירה- אני נותן לך עוד סוג של מוחין, שנקרא מוחא דאוירא- עוד סוג של למוחין

 • אוירא– זה חסדים
 • מוחא– זה חכמה

אז זה שילוב בינהם. בין חכמה לבין חסדים.

והמוחין האלה דומים  לג' בחינות: אברהם, יצחק ויעקב.- לימין, שמאל ואמצע- והם נקראים גם ם,ל,צ

 • גלגלתא- נקרא ם' דצלם
 • מוחא סתימאה-צ' דצלם
 • מוחא דאוירא– ל 'דצלם- שממנו יש התפשטות לתחתונים

יש קרום שמפסיק בין מו"ס לגלגלתא או למוחא דאוירא, כדי שהוא לא יוכל לבוא ולהתערב , ולגשת ולהגיד אני שולט, אתה לא יכול לשלוט!, אתה יכול  לשמש! ליצר גבולות, אתה לא יכול להחליט לקבל, כי אם הוא יחליט לקבל, אז הוא יקבל את כל האור.

אז אלו  שלושה חלקים במוח,  וכאשר אנו רוצים לארגן אותם, צריך לארגן אותם כך שמי ששולט עכשיו זה , לא גלגלתא ולא מו"ס.

 • למה ישמש לנו הגלגלתא? כשיבוא  אור גדול- אני  יכול לפעול איתו באמונה, זה כמו מקום התשובה שלי
 • למה ישמש מו"ס? ליכולת שלי לראות פרטים, לראות גבולות, לייצר גבולות
 • למה ישמש המוחא דאוירא? היכולת שלי לחבר ולראות אם מה אני חי, משם אני אקבל את החיות שלי

 וכל הזמן היה לי אתגר לייצר את החיבורים האלה, וכל אחד עושה אותם ברמה אחרת.10.00

ככל שאני עולה יותר גבוה- כך אני יכול לעשות אותם ברמה יותר גבוהה, תלוי בגובה המסך שלי, אבל כל מוח ככה צריך להיות בנוי. המשחק בינהם מאפשר לנו את יכולת הבחירה בינהם.

 

סיכום:

 • שיעור 1 למדנו שיש חשיבות גדולה ללמוד את החכמה של האדרא רבא, שיש שם סודות עצומים שבא ללמד אותנו רשב"י זיע"א
 • שיעור 2 למדנו על כל העולם שנחרב- עולם הנקודים שאותו צריך לתקן, וכנגדו יש את עולם של אדה"ר של חטא אדה"ר
 • שיעור 3 למדנו שיש 2 כתרים, עתיק וא"א
 • שיעור 4- למדנו איך מתחילים לבנות את א"א, אבל למדנו רק על הראש הראשון- רק על גלגלתא
 • בשיעור הזה- הוספנו עוד  2 מוחין לראש דא"א  שהם מוחא דאוירא ומוחא סתימאה (מו"ס)

וכרגע מה שיש לנו במבנה שלנו בשורשי המחשבה, שנקרא א"א

יש את הראש של שורש המחשבה שבנוי מ-4: עתיק- ושלושה בחינות בא"א

 • עתיק שהוא נעתק מהשגה- שי שמשהו מעלינו, שאפילו לא משתיך לעולם אצילות הוא למעלה מעולם אצילות
 • ובעולם אצילות -א"א שהוא הופך להיות הכתרשל עולם אצילות: יש 3 בחינות
 • גלגלתא- צד ימיני של המוח
 • מו"ס- צד שמאלי של המוח
 • מוחא דאוירא- צד המשלב בינהם- שרק ממנו יש התפשטות של חכמה לתחתונים.

אין תגובות

להגיב