003- האדרא רבא – שיעור 3 (מו-מח) מתקדמים

003- האדרא רבא – שיעור 3 (מו-מח) מתקדמים

נָשֹׂא  מו – מח

גלגלתא

בא ללמד כאן כיצד בונים את ראש א"א. על האדם לבנות נכון את המחשבה בתת המודע הנפשי שלו, כלומר לבנות מחשבה אמונית מתוקנת. אמונה זו מאירה להכל. לכן בכל פעם שבאים לחקור או לבדוק משהו, יש להתחיל משורש האמונה, שזה הבסיס שלא נפגם בשבירה וכך לבנות את תת המודע הנפשי שיאיר למחשבה המודעת שתאיר לכל המחשבות הפרטיות כולל למקרה אותו בודקים ולהרגשת הלב.

טז) בגלגלתא שהוא ראש א דא"א כתר דא"א יושבים מקבלים בקנטות מטה למעלה אור חוכמה י"ג אלף ריבוא עולמות שנוסעים על רגלים שיש בהם תנועה וסומכים עליהם במצב הקטנות למה שהשיגו בגדלות ומגלגלתא הזה נוטף טל הארת הזכר י ה ו במילוי אלפין בכל יום לאותו שמבחוץ שהוא ז"א וממלא ראשו בכל יום שכתוב שראשי נמלא טל ראש ז"א מתמלא בהארה מגלגלתא

כבר הזכרנו שיש ג הויות בגלגלתא שהם מאו"א ומישסו"ת ומז"א שה"ס ק קווים ימין שמאל אמצע ויש בחינת מלכות המקבלת מג' קווים שה"ס עיבר חוורתא שעל הראש כמ"ש לפנינו וג"פ חו"ב תו"מ הם י"ב ועם העיבר שעל הראש הם י"ג וכל ספירה מהם היא בסוד אלף רבוא כי כבר בארנו לעיל שכל ספירה שבגלגלתא היא מאה אלף כנ"ל בדבור הסמוך, וכשהע"ס דגלגלתא נכללים זמ"ז ויש בכל ספירה ע"ס נמצא שכל ספירה עולה במספר כולם עשר פעמים מאה אלף היי אלף אלפים. גלגלתא הוא כתר דא"א יש י"ג אלף ריבוא עולמות. עולם נוצר מיכולת הבחנה שיש במקום. ככול שמקום רוחני יותר יש בו פרטים. ככל שמקום גשמי יותר, יש בו מעט פרטים לכן כדי לפתור מקרה יש לעלות מעבר למקרה ולראות יותר פרטים.

ומלבד זה כל קו כלול בתוכו ג קווים שבכל אחד מהם ג קווים נמצא שיש בכל קו ט קווים שהם ט"פ אלף אלפים ועם המלכות המקבלתם שהיא ג"כ אלף אלפים הרי יש רבוא אלפים וז"ש בגלגלתא יתבין תליסר אלפי רבוא עלמין כי כל קו יש בו רבוא אלפים וכן העיבר חוורתא שעל הראש וע"כ יש בהם י"ג אלף רבוא עלמין.

ישיבה ה"ס הארת ו"ק משום שנה"י שה"ס הרגלין אינם פועלים בישיבה וכשחסר נה"י דכלים הוא חסר ג"ר דאורות ומחמת שעתה נעשה תקון קו אמצעי גם בו"ק דבינה נתמעטה הארת החכמה להארת ממטה למעלה שה"ס ו"ק דחכמה.

הארת החכמה המתגלה כאן בסוד י"ג שהם ג הויות היי ג קווים הוא רק בבחינת ישיבה וזהו בקביעות, אמנם בשעת הנסיעה מתגלות בהכרח גם ג"ר דחכמה אלא שמסתלקות תיכף וז"ש דנטלין עליוי רגלין שנוסעים על רגלים שבשעת נסיעתם מתגלים הכלים הנק רגלין עם האורות דג"ר דחכמה וסמכין עלוי אבל תיכף מסתלקים הג"ר ונשאר הו"ק שהם נסמכים על הג"ר שנגלו בעת הנסיעה ולפיכך הם נבחנים בקביעות כיושבים שה"ס ו"ק דחכמה

ואלו אורות בי"ג חוורתא נק טל והם נמשכים לז"א הנמצא בנה"י דא"א ונה"י נחשבים שהם לבר מגופא

יז) ומטל ההוא שהושפע מגלגלתא דאריך שאותו שמבחוץ שהוא ז"א מנער מראשו מתעוררים המתים משבירת הכלים לתחיה לעולם הבא הוא ג"ר דבינה. לעתיד לבוא הוא ז"ת דבינה שכתוב כי טל אורות טלך שטל הזה הוא אורות אור החוורתא של עתיקא היי חווראת דגלגלתא הנק עתיקא, ומטל ההוא מתקיימים קדושים עליונים והוא המן שטוחנים בשביל הצדיקים לעתיד לבוא, וטל הזה נוטף לחקל תפוחין קדישין שהוא המלכות ז"ש ותעל שכבת הטל והנה על פני המדבר דק מחוספס והמראה של טל ההוא לבן כעין זה של אבני בדולח שנראים כל הגוונים בתוכו ז"ש ועינו כעין הבדולח.

אע"פ שה"ס החוורתא שכולו לבן בלי שום גוון אחר מ"מ כשיורד אל המלכות נמצאים בתוכו כל ג גוונים לבן אדום ירוק שה"ס ג הקווים שבי"ג חוורתא, אלא כעין הבדולח שאע"פ שכולו לבן עכ"ז יש להבחין בו כל הגוונים שפירושו שלהיותם בכתר הם בטלים כולם לשליטת הכתר שהוא לבן שכל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא ואע"פ שנמצאים בו גם אדום וירוק אין להם גילוי שליטה שמה שהוא בלתי נתפס, אך הפרטים והגוונים קיימים בו, אלא כשיורד למלכות מתגלה מעט האדום וירוק אבל לא לגמרי אלא כעין הבדולח.

יח) צלם כולל גם הוא ימין שמאל ואמצע ם ימין ל שמאל צ אמצע גלגלתא זו שהיא כתר דא"א הלבוננית שלו מאירה לי"ג עברים החקוקים סביב לה ד עברים בצד זה של הפנים וד עברים מצד זה של הפנים היי בימין ושמאל דגלגלתא בצד שהוא כנגד הפנים וד עברים בצד זה שמצד האחור ועבר אחד על הגלגלתא היי באמצע בין ימין ושמאל

כי יש בגלגלתא ע"ס כח"ב חג"ת נהי"מ אמנם בכתר וחכמה דגלגלתא אין לנו כח לעסוק בהם ותחילת העסק הוא בבינה שלה וע"כ כשמדבר מהארת הגלגלתא הנק חוורתא הוא מדבר מבינה ולמטה שהם ג"ר דבינה הנק או"א עלאין שהם צד ימין של ההארה, ו"ק דבינה הנק ישסו"ת וז"א וה"ס ם ל צ דצלם וה"ס חב"ד חג"ת נה"י וה"ס ג קווים שאו"א הם קו ימין וישסו"ת הם קו שמאל וז"א הם קו אמצעי אשר בכל אחד מג קווים יש חו"ב תו"מ שהם ד אותיות הויה והם המכונים ד עברים שמהויה שבימין של הגלגלתא כנגד הפנים הם ד עברים חו"ב תו"מ דאו"א ומהויה שבשמאל דגלגלתא כנגד הפנים הם ד עברים חו"ב תו"מ דישסו"ת ומהויה שבאמצעם מאוחרי הגלגלתא הם ד עברים חו"ב ותו"מ דז"א שביחד הם י"ב עברים ועוד עבר אחד ממעל הגלגלתא בין ימין ושמאל שלה הוא כהג המלכות המקבלת מכל ג קווים והם י"ג עיברי חוורתא

יט) ומזה מתפשט אורך הפנים דא"א לשלש מאות וע' רבוא עולמות וזה נק ארך אפים וע"כ עתיקא דעתיקא הזה נק אריך אנפין שהוא תרגומו של ארך אפים ואותו שמבחוץ היי אותו שמלביש מטבור ולמטה דא"א ששם נבחן שהוא מבחוץ לגוף נק ז"א שהוא כנגד עתיקא הזקן קדש קדשים של הקדשים, שהוא א"א. ז"א בטבעו צריך להיות במקום של א"א הוא יושב מטבור ולמטה מפני שיצא בקטנות, ומאחר ונשבר מתחיל הקטנות ולאחר מכן יש לו ג עליות

כלומר שז"א ועתיקא צריכים להיות אחד, אלא בקטנות כשהתחתונים אינם כדאים הוא מלביש מטבור ולמטה דא"א ובעת רצון עולה ומלביש א"א וז"א כשהוא מסתכל לא"א כל מה שלמטה מתתקן ופניו מתפשטים וארוכים בעת ההוא, אבל זה רק בעת רצון ולא בכל עת כמו עתיקא שהוא א"א

נתבאר שספירות דגלגלתא הן כל אחת מאה אלף וכשהע"ס נכללות זו מזו הן כל אחת אלף אלפים שהוא מאה רבוא ונמצא שד' ספירות חו"ב תו"מ שבד' אותיות הויה דאו"א שבימין דגלגלתא הם ד פעמים מאה רבוא, אכן במלכות שבהן אין מאה רבוא שלמים מטעם היותר חסר מלכות דבחינת עצמה, שה"ס מנעולא וע"כ אינה אלא ז"ת חסר ג"ר וע"כ היא רק ע רבוא מלכות מצומצמת ונגנזה ברדלא לכן אי אפשר בה לקבל, ותתגלה רק בגמר תיקון, והכלים שנשברו בגינה נק לב האבן. באפן שחכמה בינה ז"א שהיו יה"ו הם ג מאור רבוא והמלכות שהיא ה אחרונה היא ע רבוא וביחד ש"ע רבוא ועד"ז גם הויה השמאלית מישסו"> שבשמאל דגלגלתא עולים ג"כ ש"ע רבוא. ואלו ב הויות שבימין ושמאל דגלגלתא מאירים בימין ושמאל של הפנים דא"א, הויה דאו"א שבימין בפן הימין וע"כ נתפשט גם פן השמאל לש"ע רבוא, וז"ש הויה דישסות שבשמאל מאירה בפן השמאל, וע"כ התפשט גם פן השמאל לש"ע רבוא, ש"ע רבוא עלמין בפן הימין וש"ע רבוא עלמין בפן שמאל.

כ) ומגלגלתא הזו שהיא כתר דא"א יוצא עיבר אחד לבן מי"ג חוורתא דגלגלתא אל הגלגלתא  גז"א שהיא כתר שלו כדי לתקן ראשו היי לתקן לו ג"ר הנק ראש ומגלגלתא זו דז"א נמשכת הארת החוורתא הזו לשאר גלגלתין שלמטה היי הכתרים שבמדרגות בי"ע שאין להם חשבון וכל גלגלתא נותנת שכר בעד הארת החוורתא לעתיק יומין כשהם עולים

אין תגובות

להגיב