006- אדרא רבא – שיעור 6 (נה-נז) השקפה

006- אדרא רבא – שיעור 6 (נה-נז) השקפה

נָשֹׂא  נה – נז

עמר נקי – צמר נקי

שערות הראש הם בחינת סערות הנפש, שמקורם אור חוזר שיצא מהמדרגה מפני שנדחה, ואז נשארו הכלים שלו ריקים והם יוצאים בבחינת שיער. יש להשתמש באנרגיה זו להתלהבות לפעול דברים אחרים, אשר כן מותרים, במקום הרצונות שנדחו מפני שאסור היה לקבל לפרטיות. כן מותר לקבל דרך הבחינה הנק שיער הזקן.

מכאן מגיע אור של רחמים בתנאי שאת סערות הנפש יש לנהל אותה נכון.

בעת שישראל חוטאים וגורמים פירוד בין ימין לשמאל של מעלה, אז נבחן שהחזירו עורף שלהם לקב"ה מפני שגורמים גם למעלה שלא יאיר להם הפנים אלא העורף שהוא בחינת אחורים ודינים ונמצאים יונקים מהעורף שלמעלה שע"יז מגבירים השמאל על הימין, וע"י שמתכסה העורף באופן שגם מהעורף לא יכלו לינק. זהו תיקון עצום, מפני שקשר יכול להיות רק קשר של אהבה וזו בחינת פנים וחסד העליון המתפשט לתחתון, אך אם מפנה עורף יש קשר אבל של כעס. ואז מוכרחים לחזור בתשובה ולהמשיך הפנים וקבלת התפלה של התחתונים מכונה אזנים וז"ש ושהשער הסתלק אחרי האוזניים כדי שהדינים שבשערות לא יעכבו קבלת התפלה שז"ס להיות אזנך פקוחות.

כאשר משהו לא מוצא חן בעיניך, ישנם גבולות בהן מותר בכלל לבדוק עצמך. השאלה תמיד היא מהי מטרת השאלה, החיפוש. אם השאלה באה כדי להגיע לקרבה ולדבקות אז היא ראויה. דומה הדבר שאדם דתי ישאל האם כדאי לשמור שבת או לא, השאלה הראויה היא כיצד ע" י שמירת השבת אתחזק באמונה.

אין תגובות

להגיב