009- אדרא רבא – שיעור 9 (סד-סו) השקפה

009- אדרא רבא – שיעור 9 (סד-סו) השקפה

נָשֹׂא סד – סו

פקיחו דעיינין

הבחירה שיש לאדם, היא חיבור לכוח העליון.

אדם לא יכול לייצר כוח מעצמו. העין פקוחה אומר שההשגחה מלמעלה היא ברחמים שלמים. התיקון בשורש המחשבה מגיע לתת מודע, ותוצאות התיקון צריכים להגיע למורגש. וכאן תפקיד האדם להתכופף לעליון ולבחור בקבלת ההשגחה, זו בחינת ובחרת בחיים.

כלומר עליו להכפיף את המחשבה המודעת שלו, למודעות הפנימית, אשר את חוקיה מלמדת פנימיות התורה, זו המחשבה העליונה שצריך להמליך.

כאשר ההשגחה העליונה מגיעה למורגש, אז זוכים לבחינת הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדם רואה שכל הקורה אותו בא בהשגחה, מרגיש הוא מבין שהכל בא לבנות את נפשו נכון. כך עין פקוחה יוכל לגרום לאדם שיבוא להרגש חזק של שלילה כדי שיתעורר מהבינוניות ויבוא לתקן. בזמן הגאולה נוכל לחוש בהשגחה, כעת ישנה ההשגחה אך אינה מגולה. זהו גילוי פנים, לראות ולהרגיש בהשגחה. וזהו בעל עין טובה, המקבל על עצמו את ההשגחה הטובה מלמעלה.

ועתידים הצדיקים לראות את ההשגחה, זה העין דא"א ברוח החכמה, ז"ש כי עין בעין יראו, מתי יהיה זה, בשוב ה' ציון וכתוב כי עין בעין נראה אתה ה' ואם לא העין הטובה העליונה שמשגיחה ורוחצת את העין התחתונה לא היה יכול העולם להתקיים רגע אחד.

בתת מודע יודע האדם שהכל מושגח מלמעלה, ועדיין יש בחירה. אין עוד מלבדו אומר שאין עוד כוח חוץ מבורא עולם, והבחירה היא רק להתחבר או חלילה להתנתק ממקור הכוח. לכן צריך האדם לוותר על הגאווה ועל המחשבה שהוא יכול בכוחו להחליט.

אין תגובות

להגיב