015- אדרא רבא – שיעור 15 (פב-פד) השקפה

015- אדרא רבא – שיעור 15 (פב-פד) השקפה

נָשֹׂא  פב – פד

התיקון השני דיגת"ד

התשועה לעולם תבוא מהמקום הנסתר.

התיקון הנק נושא עוון הוא חשוב ביותר, מאחר וכאן לוקחים את חומר הגלם הוא הרצון, ולחבר אותו לבורא דרך הבינה, שמוכנה לקבל את החיסרון של התחתון כדי להכפיף אותו למדרגה גבוהה יותר, להשפעה ושלמות. כדי להצליח יש לנתב כל רצון שהוא למעשה חומר הגלם הנפשי, ולנתב אותו להשפעה לכלל. תקון זה נק נושא עון שמורה על הבינה שנמצאת בשלמות מצד עצמה, נושאת המעוות של המלכות כדי להשפיע רחמים. ללא תיקון זה לא תהיה גאולה. מתאר רבי חיזקיה את הרצון לקשר, אני לדודי ועלי תשוקתו, פירושו, מי גרם שאני לדודי, משום שעלי תשוקתו, עלי מוטלת עבודת נפש זו, לרחוץ בנהר העליון את כל הצורה של הרצונות בעל מנת לקבל לפרטיות.

אמר רבי שמעון לחברים, אני מעיד עלי שאני רואה עתה מה שלא ראה אדם מיום שעלה משה בפעם השניה להר סיני, כי אני רואה פני מאירים כאור השמש החזק שעתיק לצאת ולרפאות לעולם, שכתוב וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ועוד שאני יודע שפני מאירים ומשה לא היה יודע ולא היה מסתכל ז"ש ומשה לא ידע כי קרן עור פניו. מדרגה של סיתרי תורה מאירים בו והוא יודע. כי משה רבנו היה סוד דעת הפנימי שהימין שולט בו ולפיכך לא רצה לברך את שמעון בן יעקב בין השבטים, כי השם שמעון מורה על קו שמאל, כי הוא אותיות שם עוון אותו עיוות שהוא התיקון השני.

רבי שמעון הוא גלגול של משה רבינו שבא לגלות את פנימיות התורה. קרן אור פניו זו חוכמה שבאה מצד שמאל הוא הצד של רשב"י, כאשר משה הוא בחינת הימין.  אור זה הוא סודות התורה, שלעתיד לבוא כולם יצטרכו להכיר את השפה ואת הסודות אשר יהיו מרפא לאדם.

אין תגובות

להגיב