016- אדרא רבא – שיעור 16 (פה-פז) השקפה

016- אדרא רבא – שיעור 16 (פה-פז) השקפה

נָשֹׂא  פה – פז

תיקון שלישי – עובר על פשע

כשבאים לתקן רצון חדש, מושכים איתו דינים, לכן צריך תיקון מקדים. שלב ראשון צריך האדם להסכים לקחת סיכון ולפגוש ברצון/חומר גלם חדש זה. התיקון הוא העלאת הרצון לקבל היגיון חדש, וכאן מדבר על בינה למתוק מידת הרחמים. עיקר התיקון כאן למצוא דרך לקבל הארה ברצונות אלו, דווקא ע"י הפסק בעזרת שביל בשער. למעשה לוקחים מחשבה חדשה עם היכולת לפעול את הדבר ולקשר אותו לעליון, כלומר מוכנות לקבל את החוכמה אך במסגרת החסדים שזו שלמות. עובר על פשע אומר שמוכנים לבוא חזרה עם הרצונות הגדולים לקשר עם הבורא, היינו שמירת הברית.

רבי חייא פתח ואמר, ואומר אהה ה' אלקים הנה לא ידעתי דבר כי נער אנכי. שואל, וכי ירמיה לא היה יכול לדבר, והרי כמה דבורים יצאו מפיו מטרם שאמר זה, והוא אמר דבר שקר, שכתוב, הנה לא ידעתי דבר. ומשיב, אלא חס ושלום שהוא אמר זה, אלא כך למדנו מהו בין דבור לאמירה, אמירה היא שאין צורך להרמת קול, בדיבור צריך להרמת הקול ולהכריז הדברים. יתכן וירמיה אומר לא ידעתי להרים קול, או לא ידעתי דבר, היי להכריז דבר ולהוכיח ברוח הקודש אל העולם.

אין תגובות

להגיב