019- אדרא רבא – שיעור 19 (צד-צו) שיעור השקפה

019- אדרא רבא – שיעור 19 (צד-צו) שיעור השקפה

נָשֹׂא  צד – צו

תקון שישי דיגת"ד

תיקוני דיקנא עוסקים ביכולת שלנו לקבל את האור, העושר למרות הקלקולים הנובעים מכך שאדם רוצה את הפרטיות בלי להתחשב במציאות האמתית של החיים, שהוא פרט הכפוף לכלל, לקב"ה.

התיקונים בעולם אצילות באו כדי להביא את האדם לצורת מחשבה חדשה, לפיה יש לסדר קודם את שורשי המחשבה.

את חומר הגלם, הרצון, מעלים להכרה העליונה בלי לחשוב מצד האני הכוזב המורגש. בחינה אובייקטיבית זו בבינה, חושבת כמחשבת הבורא, להשפעה וחסדים.

הכיסוי, השער מבטא הסכמה של ויתור על אור החוכמה, כדי לאפשר קבלתו בצורת השפעה מתוקנת שיאפשר חסדים בקביעות. כלומר נכונות לוותר בקביעות על כל האור כדי לבוא להשפעה וקשר עם הבורא יתברך.

בתיקון השביעי, שני התפוחים בלחיים באים להאיר הארת חוכמה ואז כל העולמות בשמחה, זו מדרגה הנק אמת, שהיא כלל כל התיקונים שנעשו, שמחה מהתיקונים שהעלו את הרצון העצמי להכרה העליונה, ורכישת מסירות נפש ורצון להשפעה.

אין תגובות

להגיב