021- אדרא רבא – שיעור 21 (ק-קב) שיעור השקפה

021- אדרא רבא – שיעור 21 (ק-קב) שיעור השקפה

נָשֹׂא  ק – קב

תיקון עשירי דיגת"ד

לא מקבלים אור תיקון של סערות הנפש.

תקון עשירי הנק' תתן אמת ליעקב, ותקון י"א שהוא שאין שערה יוצאה משערה כלומר שאין אחת ארוכה מחברתה אלא שהן שוות ונק חסד לאברהם. יעקב הוא קטנות, ואמת ליעקב אומר לקחת את סערות הנפש לתיקון אצל הגדולים, החכמים, או בנפש למקום בו תיקנת סערות נפש ולהתכלל במקום זה, כלומר על האדם להתכלל עם תיקונים שכבר עבר ותיקן. כאן יש לקחת את סערות הנפש לאותו מקום שתוקנו.

חסד לאברהם אומר שעליך לוותר על עצמך ולתת הכל להשפעה.

תיקון זה נצרך מפני שחומר הגלם, הרצונות של כל אדם, בא ממלכות של צמצום א, מהרצונות העצמיים אותם יש להכליל בבינה לקבל תיקון של השפעה, בתודעה עליונה, שרק כאן ניתן לתקן את סערות הנפש שאינם יכולים לתקן ולקבל אור בצמצום א. שערות הזקן מבטאות את התיקון של סערות הנפש.

תיקון זה הוא היכולת של התפשטות האור המרכז את כל התיקונים בשערות הזקן. וכשמתגלה הפה שמפיק דעת, רואים שכל הסערות נפש היו לטובתנו.

אין תגובות

להגיב