030- אדרא רבא – שיעור 30 (קכז-קכט) השקפה

030- אדרא רבא – שיעור 30 (קכז-קכט) השקפה

נָשֹׂא  קכז – קכט

עיני ז"א

ההשגחה מנתבת את באדם בהרגשות חיוביות וכן שליליות, יכולת להתקדם נכון, והסרת הרע. בתהליך קבלת האור ישנה בחינה של רצוא ושוב, חיפוש אחר דבר חסר שזה קו שמאל בחינת רצוא. שוב היא בחינת צד ימין שיכול ע"י קו אמצעי להשיב את השמאל לחסדים. על האדם לעמוד על המשמר בלי לוותר לעצמו, ולא לצרוך דברים המזיקים לו, בעיקר נפשית, ולבוא תמיד וליהנות רק מהקדושה.

ישנה השגחה שהיא בחינת צבע לבן, וכשמתרחצים בלבן נמצאים כולם להשגיח לכל בעלי האמת להיטיב לעולם בשבילם, וכל ההשגחה של הלבן ההוא הוא לטוב על ישראל. ומשגיח באדום שבעין לנקום במי שמיצר לישראל, וכמובן שמדבר גם בגוף אחד, שאם ישנם פרטים באדם שמצירים על התוכנה הנפשית לקשר עם השם, האדום יציק לו לעוררו וישנה השגחה להסיר את ההפרעות.

לישראל מצירים אלו שהאמת של ישראל מפריעה להם לממש תאוותם. הרצון הנשמתי האמיתי הוא ישר-אל, ובהשגחה בזמן התיקון באה בחינת הראיה כדי להביא את האדם לתכלית.

מי שרוצה להתחבר להשגחה הנכונה, צריך להיות לעיתים קשה עם עצמו, ועם סביבתו ולהתמודד עם מעשים או מחשבות או רגשות שמנתקים אותו מדרך של רוחניות מסודרת ומאורגנת.

על האדם לכלול בתוך המאבק בנפשי שלו בין ימין לשמאל, בין הרצון לקבל לבין הרצון להשפיע. כל עוד אינו ניכנס לחיכוך זה אינו עושה עבודה.

אין תגובות

להגיב