032- אדרא רבא – שיעור 32 (קלג-קלה) השקפה

032- אדרא רבא – שיעור 32 (קלג-קלה) השקפה

נָשֹׂא  קלג – קלה

חוטם דז"א

עם עין טובה ניתן לתגבר על הדינים

אור החוכמה מאיר בחוטם ולכן לכאן מתרכזים הדינים, לכן אין עשן בלי אש, וכך בכל מקום שרוצים לגלות חכמה, ואז זה חרון אף. אדם כועס כאשר הוא רוצה לקבל ולא מצליח. הכעס כשלעצמו הוא שלילי, אך ניתן להשתמש בו להתעוררות. כדי לקבל את החכמה יש לבוא בביטול ולהכפיף את הרצון משמאל לחסדים בימין. רצון חזק לתענוג או ידיעה חייב להיות במסגרת החסדים. הקשר חייב להיות עם הערך העליון של השפעה, ואז הרצונות יבואו במסגרת ערכים של הנאה מהאמת. כלומר ניתן להשתמש בכל הרגשות השליליים כחומר גלם להתקדמות.

אין תגובות

להגיב