035- אדרא רבא – שיעור 35 (קמב-קמד) השקפה

035- אדרא רבא – שיעור 35 (קמב-קמד) השקפה

נָשֹׂא  קמב- קמד

אוזן של ז"א

האדם רואה בהתאם לכושר ההקשבה הפנימית שלו.

כשאדם לומד להקשיב, יוכל לקבל גם דברים שקודם לא התיישבו על ליבו, ומי שלא מקשיב באוזן, גם בלב לא משתנה כלום. ואין מספיקה הקשבה, נדרשת גם ישרות פנימית, כלומר יכולת לקחת התעוררות משמאל ולעורר את הקו האמצעי כדי להתחבר לערכים הפנימיים. זאת ניתן רק כאשר שם הוא את גאוותו בצד.

דינים מתעוררים כאשר מתעורר רצון עצמי חזק, זו בחינה של קו שמאל, שהוא דבר רע כשהוא מנסה לעמוד לעצמו, כלומר רצון לתועלת פרטית, שאז הקליפות, החיצוניות מנסים לקחת את השליטה. לכן צריך אדם לעלות את הרצון משמאל, ואת האמונה מהימין ולבקש דעת, חיבור ולייחדם בקו אמצעי, כלומר להכפיף את הרצון לאמונה והשפעה. קו אמצעי אינו פשרה, אלא הוא דרך התורה. עליית הרצונות מימין ושמאל תניב תוצאה רצויה כאשר כואב לאדם הריחוק שלו מהקב"ה, כואב לו שהוא רחוק מהערכים הפנימיים האמתיים. זו בדיוק השותפות בין האדם לקב"ה, שהנברא לפחות יפתח רצון לקשר, זו התפילה.

לעיתים מרגיש אדם שיש בו דברים שליליים וחושב שאינו יכול להתגבר עליהם, לכן ע"י תפילה ייתכן ויוכל להתגבר.

אין תגובות

להגיב