הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק | שיעור 6 השקפה |...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק | שיעור 6 השקפה | עמודים טז-יח

בלק טז – יז

הינוקא – הילד

 ינוקא הוא בחינת ילד הרואה את המציאות מעל טעם ודעת, וכן רואים כשאדם מקטין את עצמו יכול הוא לראות דברים גדולים. כך יכולים חכמים ללמוד מבחינת הילד.

מלמד כאן למה צריך אדם ללכת עם כיסוי ראש, שאז מבטא שהוא כפוף לשכינה, ועיניו בראשו, כלומר חושב דרך השכינה, דרך טובת הכלל.

מלמד הילד את החכמים ואומר בשם שלמה, החָכם עיניו בראשו. הפסוק כך הוא ודאי. שלא ילך אדם ד׳ אמות בגילוי ראש, משום שהשכינה שורה על ראשו. וכל חכם, עיניו ודבריו הם בראשו, בשכינה השורה ועומדת על ראשו.

כשעיניו בראשו, בשכינה, יידע שאותו האור הדולק על ראשו, צריך שמן, משום שגופו של אדם הוא פתילה, והאור דולק למעלה בפתילה. ושלמה המלך צעק ואמר, ושֶׁמן על ראשךָ אל יחסר. כי האור שבראשו צריך שמן, והוא המע"ט. וע"ז אומר, החכם עיניו בראשו, ולא במקום אחר. רש"י מפרש בְּכָל-עֵת, יִהְיוּ בְגָדֶיךָ לְבָנִים; וְשֶׁמֶן, עַל-רֹאשְׁךָ אַל-יֶחְסָר שנשמתך טהורה ונקיה. שמן יכול להתפרש כרצון או כחוכמה. האור דולק מהמעשים הטובים שעושה אדם, וכשאין לו שמן הפתילה לא תדלוק. לכן הארת העיניים באה מטעם המעשים הטובים, שמגלים שאדם מדבר מהשכינה, ולכן הכיפה על הראש מבטאת שאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמים ועליו לפעול למען הכלל. השמן על הראש הוא השכינה הקדושה, ולכן האש, התענוג של כל אחד צריך להיות רק דרך מעשים לטובת הכלל.

פחדה אמו של הילד שהחכמים לא יתנו עין הרע בילד שלה, אמרה להם, רבותיי, בבקשה מכם, אל תביטו על בני, אלא בעין טובה. עין רעה אומרת שמסתכלים על משהו שלא מגיע לו, כלומר יותר חוכמה מחסדים. עין זו חוכמה, רעה אומר מחסור בחסדים להלביש את החכמה. אמרו לה, אשרי חלקך, אישה כשרה, אישה נבחרת מכל שאר הנשים, כי הקב״ה בחר חלקך, והרים דגלך על כל שאר הנשים שבעולם.

אין תגובות

להגיב