הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק | שיעור 15 השקפה |...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק | שיעור 15 השקפה | עמודים מג-מה

בלק מג – מה

הינוקא -הילד

ישראל קיבלו על עצמם לעשות בהדרגה את התיקון בו נכשל אדם הראשון. במעמד הר סיני כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, לקחו על עצמם את עבודת תיקון הכלים, והם משלימים העשיה. עבודת המלאכים אינה מגיע עד לעשייה עצמה, את השלמות באה ע"י עבודת ישראל ממטה.

בָּרְכוּ יְהוָה מַלְאָכָיו: גִּבֹּרֵי כֹחַ, עֹשֵׂי דְבָרוֹ לִשְׁמֹעַ, בְּקוֹל דְּבָרוֹ. ישראל הם עושי דברו, כלומר פועלים מעל טעם ודעת באמונה שלמה. ואי אפשר לשמוע למעלה, אם אין עשיה קודמת למטה ע"י ישראל, שזו עבודת תיקון הכלים לקבלת האורות. הכל תלוי במעשי התחתונים, וכך גם באדם אחד, אין אפשרות שיגיע לתכלית רק במחשבה, או שיאמר לעצמו העיקר שאני טוב בלב. דרושים מעשים התומכים במחשבה, אל תאמין שמצאת אם לא יגעת.

שבח עליון לא נמסר למלאכים העליונים בלבד, אלא ביחד עם ישראל, הוא קדוש. ברכה נמסרה להם לבדם, כמו שנמסרה לישראל, אבל קדוש לא נמסר להם לבדם, אלא עִם ישראל, כי אינם מקדשים קדושה אלא עִם ישראל. ומה שכתוב, וקָרא זה אל זה ואמר, קדוש קדוש קדוש, זהו בזמן שישראל מקדשים למטה.

אין תגובות

להגיב