הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק צא צג השקפה –...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק צא צג השקפה – שיעור 31

בלק צא – צג  31

כה אמר ה׳

אָדָם יָכוֹל לַהֲפֹךְ אֶת הַזְּדוֹנוֹת לַשְּׁגָגוֹת לְפִי מַה שֶׁמְּשַׁעֵר בְּלִבּוֹ.

רבי חזקיה פתח, כה אמר ה׳, שִׁמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא. כמה אהובים ישראל לפני הקב״ה, אע״פ שחטאו לפניו, וחוטאים לפניו בכל עת ועת, הוא עושה לישראל את הזדונות כשגגות. תשובה מיראה הופכת הזדונות לשגגות, ותשובה מאהבה הופכת הזדונות לזכויות. כלומר שישנה יראה קבועה טבעית. כח זה ניתן ליהודי בלימוד כיצד למשל מתייחסים לשור מועד, לבור וכדומה מבחינה נפשית וכך יכול הוא לשנות את הזדון. וכך מלמד על שנים שאוחזים בטלית שהיא החלק החיצוני, הגוף. גם היצר הרע וגם הטוב אומרים כולו שלי. כיצד יחלוקו, האם אחד יקח עולם הזה והשני הבא, או ילכו בקו אמצעי. לפי לימוד זה יכול האדם לדעת כיצד לתפוס את עולם הזה, הכל כדי לשער בלב את המציאות בצורה נכונה, מעבר לתודעת הגוף

לְכָה נא אָרָה לי

חשבו בלק ובלעם לנצח את האמונה, את משה במדרגת כה, ולא ידעו שמשה מעד דרגה זו.

כל עצה של אותו רשע הייתה לכ"ה, כמ"ש, ואנוכי איקָרֶה כה. כלומר, אעקור אותה כ"ה ממקומה. ושניהם היו בעצה רעה לאותה כ"ה, כמ"ש, על ה׳ ועל משׁיחו. ולא ידעו שאח"כ אותה כה תעקור אותם מהעולם.

בלק ידע שדווקא ממואב שהוא בחינת גאווה, יבוא מלך אחד אצל ישראל, וידע שמלך זה יכול לנצחו, ולכן ניסה לבטל בחינה זו של דוד המלך, בחינת השפלות והמחשבה שהוא כפרט חשוב מהכלל.

הם השתלטו רק באופן זמני על דרגת כה, וכך על האדם הרואה שלכאורה הס"א מנצח, ידע שזה רק זמני.

אין תגובות

להגיב