הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק ק-קב | שיעור 34 למתקדמים

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק ק-קב | שיעור 34 למתקדמים


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר בלק ק-קב
1.כיצד צרפו בלק ובלעם את שמותיהם לרע וכיצד הקב"ה צרפם לטובת ישראל ולרעתם שלהם עצמם?
2.מה אנו למדים מהכתוב "כה תדבר" שאמר הקב"ה לבלעם?
3. מהיכן למד בלק שהוא צריך את בלעם כדי להילחם בשכינה הקדושה ומדוע לא צלחה דרכו?
4. כיצד אנו רואים שגבהות הלב הייתה בבלעם והזיקה לו בדרכו?
5. מהו בפנימיות שבלעם היה פגום האזן העין והרגל?
6. מהכתוב "וישבו שרי מואב" אנו למדים ששרי מדין נפרדו מהם ולא רצו לשבת שם אלו ב' פירושים אנו למדים מעניין זה?


ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com

דף הבית 2018הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il

אין תגובות

להגיב