הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קס-קסב | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קס-קסב | השקפה | שיעור 54

בלק קס – קסב שעור 54

וַתֵּרֶא הָאָתוֹן אֶת מַלְאַךְ יְהוָה

כל העולם שותה מתמצית של ארץ ישראל. שארץ ישראל היא מלכות. ובין למעלה ובין למטה, כל אלו שאר העמים עכו״ם, אינם ניזונים אלא מהתמצית ההיא. וזהו, במשעול הכרמים, שהוא שביל משׂרי שאר העמים המתברכים ממנו. כל היגיעה שעושים עם ישראל, מושכים קדושה, ממנה ניזון כל העולם.

ישראל לוקחים הכול, משום שהם דבוקים בקו אמצעי. משא"כ אוה"ע וכל החיצוניים, הדבוקים בקו שמאל בלי ימין, אינם יכולים לקבל מהארות הזיווג הזה. אז נפתח צינור דק מהארת קו השמאל, שאותו צינור נקרא משעול הכרמים, שמשם יורדים החיוּת והמזון לחיצוניים מקו שמאל.

ואותו שביל דק מקו שמאל, שהם מתברכים ממנו, נקרא משעול הכרמים. כשמתעוררת תשוקה, יש כאן גם חלק לס"א לקבל, שהרי הקליפה שומרת כל הפרי. צריך לשמור גם על הקליפה כאשר באים לקדושה. על האדם להוריד קצת את הראש כשעוסק בקליפות. אין אפשרות לעורר את ההשתוקקות בלי שגם השמאל יקבל.

אין אנו רוצים לשבור לחלוטין את בלעם, את הקליפות, מפני שצריך אותו, כאשר פי האתון גרם לו לרדת מקומתו, ולבוא לברך את ישראל.

אין תגובות

להגיב