הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס ע-עב | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס ע-עב | מתקדמים | שיעור 24

פנחס ע – עב שעור 24

מרכבת מטטרון

כוחות הנפש הם המרכבה מחברת את האדם לעליונים. במרכבת מטטרון המלאך ישנו הפרדס, שהוא מקור ממנו נובעת החכמה. האר"י נהג לכתוב ספרד לארבעת רובדי התורה, כאשר ס בתחילה להורות שבלי הסוד לא ניתן להבין את יתר החלקים. קשה לאדם להכיל אורות גבוהים מפני שהם מפירים את האיזון של התפיסה הגשמית. על האדם לדעת לעשות את המעבר בין המוחין שהם האורות הגבוהים, לבית תפיסת הגוף, כלומר לקיים גם הלכה למעשה את החוכמה העליונה. המרכבה של מט"ט מייצגת את מקום החיבור. כך גם שם זה מחבר בין הרחמים לדין, חיבור המחייב אמונה. 

כאשר נחשף אדם לתענוג לגוף, או ידיעה לראש, עליו לעצור ולבדוק האם זה מקרב אותו למטרה או זורק אותו ממנה. 

  1. ויש מרכבה למטה מנה"י דז"א שהוא מטטרון המכונה אדם הקטן שבמרכבה שלו שהוא פרדס רדופים מים התורה כמו נהר שמימיו רדופים ורצים בכל גדול לצד הים היוצאים מפרדס שלו לג' מארבעה שנאמר עליהם ארבעה נכנסו לפרדס. דהיינו לבן עזאי ובן זומא ואלישע בן אבויה שנפגעו מחמת זרם דחיפת מי החכמה הנק פרדס זרם החכמה ממי התורה חוץ מרבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום.

מרכבת מטטרון ה"ס ארבעה מלאכים מיכאל גבריאל אוריאל רפאל ומרכבה זו נק' פרדס שעליה אמרו ארבעה נכנסו לפרדס, והחכמה היוצאת מפרדס הזה נק' מים שבאלו המים נכשלו ב"ע בו"ז ואלישע חוץ מר"ע שנכנס בשלום ויצא בשלום. השפע בעליונים בג"ר נק אור, ובתחתונים ו"ק מים. רבי עקיבא נכנס מתוך כוונה מראש שאינו רוצה לקבל החכמה לעצמו אלא להשפיע. 

  1. הוא מטטרון הוא הצפור שחזה רבה בר חנה על חוף של ים כנרת ים התורה, שהים שה"ס המלכות מתפשט ומגיע עד קרסוליו דהיינו ד סיום נצח והוד שלו הנק' קרסוליים וראשו מגיע עד רום השמים שהוא ז"א ואלו שנכשלו בו שה"ס הפרדס כ"ל לא נכשלו השלשה בו משום שיש בו הרבה מי חכמה, אלא משום שרדופים אחר מי החכמה שבו כלומר שהם חריפים ועזים עם דינים שלא היו מסוגלים לקבל אור כה גדול בעל מנת להשפיע. אל לו לאדם לצרוך תענוג שאינו יכול לשלוט עליו. 
  2.  האותיות אב"ג כוללות אותם את מרכבת מטטרון כי אב"ג הן בגי שש שהן עולות נכגד שש אותיות שיש בשם מטטרון אות רביעית היא ד וה"ס קול דממה דקה שה"ס המלכות ששם בא המלך והיא אדם לשבת על הכסא כי המלכות ה"ס אדם היושב על כסא הזה של מטטרון.
  3. י"י מים שבצורת האות א, י עליונה היא מים עליונים שה"ס ז"א י תחתונה היא מים תחתונים שה"ס המלכות, שאין ביניהם אלא כמלא שערה שהיא ו שבאמצע צורת א היא נטויה בין ב אותיות י בסוד רקיע שה"ס המסך שהוא מבדיל בין מים למים, שתהיה הבדלה בין נקבה לזכר, משום זה כתוב ויהי מבדיל. וסוד הדבר צירוף יאהדונהי שה"ס השילוב מב' השמות הוי"ה אדנ"י, י עליונה של הצירוף היא מים עליונים זכרים י תחתונה של הצירוף מים תחתונים נקבות, שש האותיות אהדונ"ה שבין ב האותיות י שהם כחשבון ו ה"ס מטטרון שהוא ו שבין ב אותיות היוד של צורת א. הויה ה"ס ז"א ואדני ה"ס המלכות וכשהם בזווג משתלבים ב השמות זה בזה ויוצא הצירוף יאהדונה"י ואז נבחן ז"א שהוא בעיקר י ראשונה של הצירוף שה"ס חכמה עלאה. והמלכות נבחנת שהיא בעיקר בסוד י תחתונה של הצירוף שה"ס חכמה תתאה וכל ו אותיות שביניהם מרמזים על יסוד, המיחד ז"א ומלכות זה בזה. ונודע שבימות החול משמש מטטרון ליחד ז"א ומלכות במקום היסוד וע"כ אומר שש אותיות בין י עליונה לתחתונה רומזות על מטטרון כי מדבר מיחוד ימות החול.
  4. ועוד י היא נקודה שה"ס חכמה עילאה ו ה"ס גלגל שהוא מתגלגל בשש ספירות חג"ת נה"י ואין תנועה בגלגל בשש קצוות חשבון ו אלא בנקודה ההיא שכל מה שבחג"ת נה"י היא מקבלת מאות י זו ונקודה ההיא היא יחוד הכל ומעידה על יחוד ההוא שהו"א א"ס שאין לו שני,  שהחכמים העמידו עליו שצריך ליחדו כדי שתמליכהו ע השמים ועל הארץ ועל ד רוחות העולם. וזה הוא סוד א. ב ה"ס שמים וארץ שה"ס יסוד. ד ה"ס ארבע חיות של המרכבה ה ה"ס כסא שהיא המלכות, ו סוד שש מדרגות לכסא שהן חג"ת נה"י. א ב ג ד ה ו ז ט ה"ס אדם דהיינו ט"ס ראשונות דז"א י היא יחוד שלו דהיינו מלכות שהיא ספירה עשירית דז"א הנק' אדם בסוד הויה במילוי אלפין גימ' אדם, תשע ספירות דז"א כנגד ט אותיות אשרי הם ישראל היודעים סוד אדונם.

מראה כאן כיצד באותיות ישנן כל סודות הייחוד, והאות אלף היא הייחוד שלם. במאמר האותיות לא נכנסה האות אלף לבקש שממנה יברא העולם, אלא שאות א היא הזיווג השלם. התחיל באות ב מפני שצריכים הכנה לזיווג.

עשן וריח וקטרת

  1. צַו אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם:  אֶת-קָרְבָּנִי לַחְמִי לְאִשַּׁי, רֵיחַ נִיחֹחִי, תִּשְׁמְרוּ, לְהַקְרִיב לִי בְּמוֹעֲדוֹ. רבי יהודה אמר בקרבן יש עשן, ריח וריח ניחוח. עשן הוא מצד הדין ז"ש כי אז יעשן אף ה' עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל, ריח ניחוח הוא בשמים ז"ש וריח אפיך כתפוחים.
  2. אמר רע"מ והרי שניהם עשן וריח, הם באף ונק' עדות, אחד באף שכתוב עלה עשן באפו והשני שכתוב וריח אפך כתפוחים, וא"כ למה אחד שהוא עשן נק' דין והשני שה"א ריח נק' רחמים, ומשיב אלא בחוטם יש ב חלונות דהיינו ב נקבים שבשמאל נאמר עלה עשן באפו שהוא דין, מהו עלה, אלא שהעשן עלה מהלב שהוא בשמאל כנגד גבורה ומימין יורד אליו רוח לקרר אותו ולהשקיט כעסו מצד החסד ששם המוח, דהיינו החכמה שהיא לימין, הרוצה להחכים ידרים. והבינה שה"ס חכמה משמאל היא בלב הרוצה להעשיר יצפין, ומשום זה עלה עשן באפו היינו מבינה שהיא בשמאל אל החכמה שבימין והחכמה מקבלתו בשמחה בנגון הלוים. מה שמתפשט דרך ל"ב נתיבות החכמה, הוא הימין, החסד. צד שמאל של הלב הוא גבורה
  3. ןעשן הזה אינו עולה אלא ע"י אש הנדלקת בעצים שהם אברים מלאים מצות הנק' עצי העולה ובעלי תורה, התורה שלהם היא מדלקת בהם במצוות האש בתוקף הגבורה ועולה עשן בהם, בבינה הנק' עשן המערכה. בהעלאת קרבן צריך את הלב, הכוונה. המצוות הן העצים בעזרת יכול האדם להדליק את האש
  4. וכשעלה העשן לאף הוא נק' קטורת ז"ש ישימו קטורה באפך ואין דבר שיבטל המות בעולם כמו קטרת שהוא קשירת הדין ברחמים עם ריח ניחוח באף, כי התרגום של קשר הוא קטירו וע"כ קטרת לשון קשר. אמר רבי יהודה אשרי חלקנו שהרווחנו דברים סתומים להבין אותם בגלוי, עוד אמר המאור הקדוש שכיון שהתפילה היא כקרבן ע"כ מי שיאמר פטום הקטרת אחר תהלה לדוד, הוא מבטל המות מהבית. היום מחליפה התפילה את העלאת הקורבנות ויש עניין מיוחד לומר את פיטום הקטורת בכוונה.

שאלות חזרה – דף היומי בזהר הסולם – פנחס עמודים ע-עב
1. מיהו הנקרא "אדם קטן" ומה תפקידו בפרדס?
2. מדוע בן עזאי ובן זומא ואלישע בן אבויה נכנסו לפרדס ולא יצאו בשלום בשונה מרבי עקיבא עפ"י המוסבר כאן באות קצח?
3. מהו סוד האות "א" בענין הזווג? אגב כך הסבר את שאר האותיות א-י.
4. בקרבן יש "עשן" ויש "ריח". מה המשותף ומה ההבדל ביניהם?
5. כיצד בעלי התורה ללא ביהמ"ק יכולים לפעול את תיקון הקרבנות?


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב