הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קצו-קצח | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קצו-קצח | מתקדמים | שיעור 66


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

שאלות חזרה בזוהר פנחס קצו-קצח
1. מהו שאומר רעיא מהימנא שכתוב "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו", ואחר כך " ויברא אלהים את האדם בצלמו" מדוע חלוקה ללשון יחיד ולשון רבים?
2. על מה כתוב "כי לא ראיתם כל תמונה" ויחד עם זה כתוב "ותמונת ה' יביט" האם לא יראה או יביט?
3. מהו יש בכתוב "יש כ"ב אותיות התורה" ובכתוב "להנחיל אהבי יש"?
4. הסבר את הנאמר בזהר "במידה שאדם מודד בה מודדין לו"?
5. מהי ייחודיות והסוד במה שאומר שלמה המלך " כי כל אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרע"?

אין תגובות

להגיב