הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רסב-רסג | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רסב-רסג | מתקדמים | שיעור 88

פנחס רסב- רסג שעור 88

ובראשי חדשכם

ישנן שתי בחינות היוצרות את סביבת העבודה הנפשית לאדם, המחשבה כנגד הזמן, וההרגשה כנגד המקום. כמו הזמן כך המחשבה פועלת לפי קודם ונמשך, וההרגשה היא עניין של מקום בלב. 

את עבודת האמונה יש לחדש תדיר, וראש חודש לשון חידוש, הוא זמן מסוגל יותר לכך, לכן יש לראות ממש את הלבנה, וכך על האמונה צריכה לבוא ע"י הראיה. לכל חודש ישנה הבחינה הייחודית לרכישת האמונה. 

תרפד) ובראשי חדשכם שכתוב לשון רבים, ובראשי הם יעקב ויוסף דהיינו ז"א ויסוד שנאמר אלא תולדות יעקב יוסף המחדשים את הלבנה שהיא המלכות, מצאי בספרו של חנוך שאמר כמו שבראש חדש שנטהרה הלבנה שהיא המלכות לקרב לבעלה, ז"א, צריכים לתת חלק אחד לס"א מאותו המין של הס"א דהיינו שעיר, אף האשה בשעה שנטהרת לבעלה, צריכה גם כן לתת חלק אחד לס"א מאותו מין שלו. כל זמן תיקון ישנו עירוב גם עם הס"א, יש לתת לו גם חלק קטן.

תרפה) ומה הוא אותו חלק, שהאשה צריכה לתת לס"א, הוא הצפרנים בטנופת שלהן ומעט מראשי השערות, כי צריכה לסרוק את ראשה ולכרוך אותן זו בזו ולתת אותן לס"א ולא ילך אחריה אותו צד הרע להזיק לה, ויהיה נפרד ממנה מכל הצדדים. ומה תעשה מאותן השערות והציפורנים, הוא כי לאחר שכרכה אותן יחד, צריכה להניחן במקום שבני אדם אינם עוברים שם מקום שצד האדם לא נפגש איתם, או בתוך חורים תחתונים שבחצר ותצניע אותן שם. לבושו של אדם ראשון היה מעין ציפורן, ומהשיורים ניזונת הס"א.  

תרפו) ובראשי חדשיכם אמרו חכמי המשנה כשהיו מקדשים החדש על פי בית דין היו משיאים משואות בראשי ההרים, והיו אומרים כזה ראה וקדש לפעמים היתה הלבנה שהיתה מסתכלת למעלה בקרניה ולפעמים היתה מסתכלת למטה ולפעמים מסתכלת לצד מזרח ולפעמים למערב ולפעמים לדרום ולפעמים לצפון. וזוהי הסתכלות שלה לששה צדדים שת"ת כולל אותם שהוא ו גדולה שהם גדולה גבורה ת"ת נצח הוד יסוד. שגדולה שהיא חסד היא הסתכלותה לדרום והסתכלותה לצפון היא גבורה ולמזרח היא ת"ת ולמערב היא יסוד.

תרפז) הנקודה שנמשכת בלבנה שהיא המלכות מבפנים היא חכמה. ואותו חוט המקיף את הלבנה הוא כתר ואותה הנקודה בכללה שהיא מלכות לפעמים היא עטרה לז"א בסוד אשת חיל עטרת בעלה ולפעמים היא כסא לז"א לשבת עליו ולפעמים היא שרפרף להדום רגליו דז"א. 

תרפח) שואל למה נק' המלכות לבנה ומשיב שהוא על שם לבון ההלכה, דהיינו על שם החכמה דימין המלבנת את ההלכה שהיא המלכות הנק' הלכה. שהחכמה היא מבפנים המלכות בסוד ל כבודה בת מלך פנימה. ובאש הבינה היורדת עליה היא מתלבנת וסוד הדבר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ומה שהיתה נק' אדני שהוא אותיות דינא שהוא אדומה בגבורה דהיינו בקו שמאל ששם בינה היא מתלבנת מצד החסד ששם חכמה וחוזרת לשם הויה שהוא רחמים. פיורש מבינה מקבלת החכמה דשמאל ומחכמה דימין מקבלת חסדי ובכח שניהם היא מתלבנת בסו"ה כשלג ילבינו. הלובן מסמל את מידת ההשפעה, וכאשר יש לה אור מלא אז משפיעה. 

תרפט)  ומה גרם למלכות שתתהפך מדין לרחמים, היינו צדיקים הגמורים, כי הלבנה שהיא המלכות שהיא מצד עץ הדעת טוב ורע, הקליפה שלה היא חושך, בסוד אם בהרת שחורה היא שהוא היצר הרע שהוא שפחה שנאמר עליה ושפלה איננה כי היא כהה. והמלכות אין לה משלה אלא אותו החוט שמאיר בה שה"ס חוט של חכמה דשמאל בלי חסדי שהוא עיקר בנינה אבל אורו דק כחוט מחמת שאינו יכול להאיר בלי חסדים לכן חוט זה רק טווה את הכלים שלה, ועדיין אינו מאיר בתוכה, בחינת השלמת כלים, חכמה בלי חסדים, שהוא מתלוה אליה בלילה, שהוא הגלות בסו"ה ותקם בעוד לילה ונעבר ממנה ביום כי ביום הוא ממשלת החסדים דז"א ואין החכמה דשמאל יכולה לשלוט ביום. שביום הוא אור החסד של עולם הבא שהוא בינה שבו וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה.

תרצ) אבל הלבנה שהיא המלכות שמצד עץ החיים שהוא ז"א אותה נקודה הפנימית שבה שה"ס חכמה דימין שהוא חסד, היא כמבוע שאין לו הפסק, משום שנמשך מאו"א עלאין דרך ז"א שהזווג שלהם לא פסיק לעלמין, שכתוב בה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו והיא נק' אילת אהבים מצד החסד שהוא אהבה, דהיינו שכתוב אהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד. הרי שאהבה ה"ס חסד ושתי קרנים יש לה מהאור.

הקרנים הם הארת נצח והוד דז"א וע"כ קרן הימין שהוא נצח גבוהה מקרן השמאל ששהוא הוד וזסו"ה האחת גבוה מן השנית. ונודע שז"א ומלכות ה"ס נצח והוד מחמת שמלבישים נצח והוד דא"א ולפיכך בעת שז"א ומלכות הם פנים בפנים בקומה שוה גם נצח והוד גבוה ההוד ואז גם הרנים ש המלכות הן בקומה שוה דהיינו בזמן שזו"ן בקומה שוה.

שאלות חזרה בזוהר פנחס רסב-רסד
1.מיהם המחדשים את הלבנה בסוד ראשי חודשיכם בלשון רבים?
2. כיצד האישה צריכה להיטהר לבעלה בדומה ללבנה ומהו אותו החלק שצריכה לתת לס"א בתמורה?
3. מהם שש הצורות של הלבנה ועל מה הם מצביעים?
4. למה נקראת המלכות לבנה?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב